Siopiau Pop-Yp

Gall profi rhywbeth newydd ar gyfer eich busnes fod yn brofiad sydd weithiau’n codi ofn, ond gyda chefnogaeth ‘Gofod a Rennir’ gallwch gynnal prawf crefft mewn lleoliadau canol tref heb y costau drud.

Gallwch ddysgu llawer o ryngweithio â chwsmeriaid yn y byd go iawn, naill ai trwy astudio eu hymddygiad pan fyddant yn siopa gyda chi, neu trwy ofyn eu barn ar bynciau sy’n ymwneud â’ch busnes. Gallwch ddynodi problemau yn gynnar, addasu eich system brisio i ddisgwyliadau cwsmeriaid a gwneud newidiadau i’ch cynhyrchion yn seiliedig ar adborth a cheisiadau cwsmeriaid.

Beth yw prawf crefft?

Prawf Crefft yw’r broses o brofi’ch busnes yn y byd go iawn. I lawer, mae hyn yn golygu defnyddio cyfleoedd manwerthu tymor byr, fel siopau pop-up neu farchnadoedd lleol, i weld sut y bydd cynnyrch neu wasanaeth yn dod yn ei flaen.

Mae’n berffaith ar gyfer pobl sydd yng nghamau cynnar busnes newydd neu sydd am ehangu, gan y gallant brofi’r farchnad yn ddiogel heb ymrwymo i gontractau manwerthu hirdymor, sydd yn aml yn gofyn am symiau mawr o arian ymlaen llaw.

Mae hefyd yn golygu y gallwch chi:

Yn chwilio am rywbeth arall?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
I’m looking for
Cyngor busnes

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.