Cysylltwch

Mae’n bryd gwneud y newid hwnnw, cael eich busnes ar y trywydd iawn, a chyrraedd eich nodau?

Beth bynnag yw’r cwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu!

  Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n cydnabod y bydd eich manylion yn cael eu cadw ar gronfa ddata gyfrifiadurol i'n cynorthwyo gyda chadw cofnodion, dilyniant cleientiaid, dadansoddi rhifol ac at ddibenion ymchwil. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon yn fewnol i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad busnes. Bydd eich data yn cael ei gynnal mewn modd cydymffurfio â GDPR.

  [recaptcha]

  Cyfeiriad Prif Swyddfa
  Canolfan Fenter Ton-du
  Ffordd Bryn
  Ton-du
  Abercynffig
  Pen-y-bont ar Ogwr
  CF32 9BS

  Yn chwilio am rywbeth penodol?

  Rwy’n chwilio am
  Help gyda cyllid
  Rwy’n chwilio am
  Cyngor busnes