Benthyciadau Dechrau Busnes

Mae dechrau busnes newydd yn heriol, yn enwedig pan mae angen codi arian arnoch chi.

Mae Business in Focus yn bartner cymorth busnes sy’n darparu Benthyciadau Cychwyn Busnes fel rhan o rwydwaith o bartneriaid cymorth busnes, a gall eich cynorthwyo gyda’ch cais am fenthyciad

Gall Benthyciadau Dechrau Busnes gynnig y canlynol ar eich cyfer:

 • Benthyciadau heb eu gwarantu rhwng £500-£25,000
 • Cyfradd llog sefydlog, 6% ar hyn o bryd
 • Cyfnod ad-dalu o 1 i 5 mlynedd
 • Mentora RHAD AC AM DDIM ar gyfer blwyddyn gyntaf y benthyciad
 • Mynediad at gynigion busnes unigryw

Beth yw Benthyciad Dechrau Busnes?

 • Mae Benthyciadau Dechrau Busnes, a weinyddir gan Fanc Busnes Prydain yn gynllun a gefnogir gan y llywodraeth, yn darparu llog isel, benthyciadau ad-daladwy a chymorth busnes am ddim
 • Mae Business in Focus yn bartner cymorth busnes sy’n darparu Benthyciadau Cychwyn Busnes fel rhan o rwydwaith o bartneriaid cymorth busnes
 • Mae’n fenthyciad personol at ddefnydd busnes
 • Ar gael ar gyfer busnesau o’r lansiad hyd at 36 mis o fasnachu
 • Ar gael ar gyfer unigolion dros 18 oed yn unig
 • Y benthyciad cyfartalog a fenthycir yw £7,200

Gweld faint y byddai benthyciad busnes yn ei gostio i chi

Borrow
£
am
12
Mis
24
Mis
36
Mis
48
Mis
60
Mis
Dros 48 Mis
Y Cyfanswm sy’n Ad-daladwy: £14372.84
Ad-daliad Misol: £299.43
APR Cynrychiadol: 6%

Mae Benthyciad Dechrau Busnes yn fenthyciad personol at ddibenion busnes ar gyfer cyfnod o 1 i 5 mlynedd, ar gyfradd sefydlog o 6% y flwyddyn. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn ar adeg ymgeisio. Bydd gwiriad credyd yn cael ei gwblhau.

Bydd ein tîm profiadol ar gael i’ch cefnogi drwy gydol blwyddyn gyntaf taith eich busnes.

Os oes angen i chi ddeall beth yw cynllun busnes a sut i ddechrau gydag un, os ydych angen cymorth er mwyn marchnata eich busnes, neu bod angen i chi drafod syniad, cyfle neu her yn unig, mae ein tîm cyfeillgar ar ben arall y ffôn ar eich cyfer er mwyn trafod a datblygu eich hyder.

Oes gennych chi gwestiwn? Drop us an email or give us a call today.

Caiff ceisiadau eu hasesu’n unigol, ac ni ellir gwarantu eu derbyn hyd nes y byddwch wedi derbyn, llofnodi a dychwelyd y dogfennau gan y Partner Cyllido, a bod yr arian wedi’i drosglwyddo i mewn i’ch cyfrif. Brocer credyd cymeradwy sy’n gweithredu dan drwydded oddiwrth Financial Conduct Authority. Rhif Cofrestru Cwmni 2553654. Ni fydd tâl am y gwasanaeth hwn, boed yn llwyddiannus neu beidio. Os rydych wedi gorfod talu, yna cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’r Cwmni Benthyciadau Dechrau Busnes neu ysgrifennwch i hello@startuploans.co.uk gyda’r manylion.

Pan rydych yn ymgeisio am fenthyciad, asesir eich cais mesul un yn ôl y manylion rydych yn cyflwyno, gwiriad credyd o’r Credit Reference Agency ac ein polisi credyd mewnol. Start Up Loan Company yn ymroddedig i wneud yn sicr bod unrhyw gynnig benthyciad yn fforddiadwy. Ystyrier felly eich hanes credyd ac eich sefyllfa ariannol ar hyn o bryd. Os dydych cais ddim yn llwyddiannus, bydden ni’n rhoi wybod i chi nad oedd yn llwyddiannus.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Gofod Busnes
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes