Ein Gwasanaethau

Mae Busnes Mewn Ffocws yma i’ch helpu i gychwyn a thyfu eich busnes.

Darparwn amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd uchel i fusnesau yng Nghymru, sy’n amrywio o lety hyblyg, i safleoedd masnachu, i hyfforddiant a digwyddiadau rhwydweithio.

P’un a ydych ond wrthi’n hel syniadau ar gyfer sefydlu menter newydd, neu’n rhoi eich bryd ar ddatblygu busnes sefydledig ar raddfa fwy, mae gennym y cymorth yr ydych ei angen.

Beth Allwn ni ei Gynnig?

  • Cyngor busnes arbenigol a hyfforddiant i ddatblygu sgiliau.
  • Safleoedd busnes hyblyg, ar gyfer rhannu mannau gwaith, cynnal cyfarfodydd ac ar gyfer manwerthu.
  • Digwyddiadau rhanbarthol, rhwydweithio a hyfforddiant, sy’n ymwneud â thestunau amrywiol.
  • Gwasanaeth ymgynghori masnachol, sy’n amrywio o gyfleu byrdwn eich busnes a gwerthu, i faterion cyfreithiol, ac sy’n ymwneud ag Adnoddau Dynol.
  • Swyddfeydd rhithiol a chanddynt gyfeiriad busnes, blwch post a chyfleuster i anfon post ymlaen.
  • A mwy

Cyngor Busnes

Mae gennym ystod o wasanaethau cyngor busnes y gellir eu haddasu i’ch anghenion, sy’n amrywio o gymorth cychwynnol i berchnogion busnesau newydd, i gyngor ynghylch sut i dyfu a datblygu ar raddfa fwy ar gyfer entrepreneuriaid sydd wedi hen ymsefydlu.

Gellir cael mynediad i’n cyngor busnes, sy’n cael ei addasu’n arbennig ar eich cyfer, dros y ffôn neu’n bersonol yn ein hybiau rhanbarthol a’n gwasanaethau a leolir ledled Cymru.

Neu fe allwch gael cyngor a hyfforddiant trwy gyfrwng ein calendr digwyddiadau eang, sy’n llawn o sesiynau defnyddiol o ran cyfleu byrdwn eich busnes, marchnata, rhwydweithio a llawer mwy!

Syniadau Mawr Cymru

Cefnogaeth i entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru.

Mae’r rhaglen hon yn helpu pobl ifanc i ddatblygu eu syniadau ac i gymryd eu camau cyntaf tuag at gychwyn a rhedeg eu busnes eu hunain.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
rhannu mannau gwaith

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.