Syniadau Mawr Cymru

Rydym yma i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru o safbwynt hyfforddiant a chymorth i ddatblygu busnes.

Gwneir hyn trwy ystod o raglenni mentora, gweithdai a phenwythnosau preswyl.

Felly, os ydych yn 18 – 25 oed ac yn meddwl am gymryd y cam nesaf tuag at gychwyn eich busnes eich hun, ewch ymlaen i ddarllen rhagor.

Beth Sydd ar Gael?

  • Cyngor a hyfforddiant ym maes busnes ar gyfer pobl ifanc.
  • Sesiynau ar gyfer datblygu syniadau a chyfleu byrdwn eich busnes.
  • Penwythnosau ‘Bŵt-camp’ preswyl i fusnesau.
  • Digwyddiadau, cyfleoedd rhwydweithio a hyfforddiant rhanbarthol, sy’n ymwneud ag amrywiaeth o destunau.
  • A mwy

Bŵtcamp i Fusnes

Bob blwyddyn, byddem yn cynnal dau benwythnos bŵt-camp i bobl ifanc 18 – 25 oed sydd eisiau dysgu mwy am sefydlu busnes, fel y gallant fwrw ymlaen â’u syniadau.

Nod y penwythnosau dwys hyn yw meithrin hyder ar draws bob math o destunau, ac mae’n gyfle gwych i rwydweithio â chynghorwyr busnes ac entrepreneuriaid eraill.

Yn ogystal â’n penwythnosau bŵt-camp, byddem yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddi trwy gydol y flwyddyn.

P’un a ydych wrthi’n hel syniadau ar gyfer menter busnes newydd, neu’n rhoi eich bryd ar dyfu busnes sydd wedi hen ymsefydlu, mae gennym y cyngor a’r cymorth yr ydych ei angen!

Mae ein cynghorwyr busnes yma i helpu, a gallant addasu eu cymorth yn ôl eich anghenion chi.   

Ariennir Syniadau Mawr Cymru’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Help i brofi syniad busnes

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.