Cyd-weithio

Ydych chi’n meddwl am gymryd y cam nesaf yn eich busnes ac eisiau symud i safle swyddfa heb gontract hir? Gallai’r lleoedd sydd ar gael gennym i rannu mannau gwaith fod yr opsiwn perffaith i chi.

Mae gennym amrywiaeth o ddesgiau a chyfleusterau sydd ar gael o 9yb i 4.30yp, a gellir eu harchebu am ddiwrnod, wythnos, neu am gyfnod hirach hyd yn oed!

Beth yw rhannu mannau gwaith?

Mae rhannu mannau gwaith yn fodd gwych a hyblyg o weithio, ac mae’n ateb delfrydol yn lle gweithio o fwrdd eich cegin neu eich ystafell wely sbâr. Mae o hefyd yn berffaith i fusnesau sydd eisiau cylchdroi desgiau staff mewn swyddfeydd llai.

P’un a ydych yn chwilio am un ddesg unwaith y mis, neu ychydig o ddesgiau ar gyfer eich tîm yn ôl trefn rota wythnosol, mae gennym safleoedd ledled Cymru, ynghyd â phecynnau addas ar gyfer eich anghenion chi.

Beth yw manteision rhannu mannau gweithio?

Mae rhannu mannau gweithio’n dod yn fwy a mwy poblogaidd, yn enwedig ers y pandemig, gyda mwy o gyflogwyr yn newid i gontractau sy’n caniatáu i weithwyr weithio o bell trwy’r amser, neu gontractau hybrid sy’n rhoi’r opsiwn iddynt weithio o adref.

Mae rhannu mannau gweithio’n wych ar gyfer:

Yn chwilio am rywbeth arall?

Rwy’n chwilio am
Safleoedd busnes
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes

Y newyddion diweddaraf

Business in Focus yn cryfhau ei fwrdd anweithredol trwy benodi saith aelod newydd

Mae Business in Focus wedi penodi saith aelod newydd ar ei fwrdd anweithredol er mwyn helpu i ysgogi ei gynllun pum mlynedd ar gyfer datgloi potensial entrepreneuraidd y genedl. Mae’r penodiadau newydd yn cynnwys Anthony Couzens, cyfarwyddwr cydberthnasau yn HSBC – Bancio Corfforaethol; Bernie Davies, entrepreneur, siaradwr TEDx  a hyrwyddwr amrywiaeth; Pete Burnap, Athro gwyddorau […]

Mae’r Hwb Menter yn dychwelyd i danio twf mewn busnes yn Sir Gaerfyrddin

Diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd yr Hwb yn ailagor ei ddrysau er mwyn parhau â’i genhadaeth – sef meithrin llwyddiant entrepreneuraidd yn y gymuned leol.

Chwifio baner Banc Busnes Prydain yng Nghymru

O brofiad Matt fel Ymgynghorydd Cynaliadwyedd, dysgodd fod menywod yn cael eu heffeithio’n sylweddol fwy andwyol gan y newid yn yr hinsawdd a materion i lawr y gadwyn gyflenwi. Roedd y sylweddoliad hwn, ynghyd â chefndir Joby mewn Dylunio Graffeg a’u hangerdd gydol oes ar y cyd am borthladdoedd awyr agored, yn sylfaen i syniad busnes ac o hynny, crëwyd Dryad