Cyd-weithio

Ydych chi’n meddwl am gymryd y cam nesaf yn eich busnes ac eisiau symud i safle swyddfa heb gontract hir? Gallai’r lleoedd sydd ar gael gennym i rannu mannau gwaith fod yr opsiwn perffaith i chi.

Mae gennym amrywiaeth o ddesgiau a chyfleusterau sydd ar gael o 9yb i 4.30yp, a gellir eu harchebu am ddiwrnod, wythnos, neu am gyfnod hirach hyd yn oed!

Beth yw rhannu mannau gwaith?

Mae rhannu mannau gwaith yn fodd gwych a hyblyg o weithio, ac mae’n ateb delfrydol yn lle gweithio o fwrdd eich cegin neu eich ystafell wely sbâr. Mae o hefyd yn berffaith i fusnesau sydd eisiau cylchdroi desgiau staff mewn swyddfeydd llai.

P’un a ydych yn chwilio am un ddesg unwaith y mis, neu ychydig o ddesgiau ar gyfer eich tîm yn ôl trefn rota wythnosol, mae gennym safleoedd ledled Cymru, ynghyd â phecynnau addas ar gyfer eich anghenion chi.

Beth yw manteision rhannu mannau gweithio?

Mae rhannu mannau gweithio’n dod yn fwy a mwy poblogaidd, yn enwedig ers y pandemig, gyda mwy o gyflogwyr yn newid i gontractau sy’n caniatáu i weithwyr weithio o bell trwy’r amser, neu gontractau hybrid sy’n rhoi’r opsiwn iddynt weithio o adref.

Mae rhannu mannau gweithio’n wych ar gyfer:

Yn chwilio am rywbeth arall?

Rwy’n chwilio am
Safleoedd busnes
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.