Rhwydweithio a Digwyddiadau

Mae Busnes mewn Ffocws yn cynnig amrywiaeth o gontractau Llywodraeth Cymru a Chyngor Lleol, ac felly mae gennym fynediad at yr holl ddigwyddiadau busnes newydd yng Nghymru i’ch helpu chi i ddeall beth sydd angen ei wybod arnoch i ddatblygu eich syniad busnes, dechrau a thyfu eich busnes. Edrychwch ar bob rhaglen i weld beth sydd ar y gweill a all eich cefnogi chi ar eich taith fusnes, waeth lle rydych chi wedi cyrraedd – ac mae’r cyfan am ddim.

Busnes CymruPrif Wasanaeth Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru.

Hybiau Menter Ffocws – Dylunnir rhaglen o ddigwyddiadau a gweithdai amrywiol i adeiladu rhwydwaith o ddysgu cymunedol, wrth gefnogi anghenion unigol cleientiaid, ar gael drwy ystod o gyngor, cefnogaeth a digwyddiadau busnes.

Syniadau Mawr Cymru – Yn cefnogi y genhedlaeth nesaf o fentrwyr ifanc yng Nghymru, trwy gynnal digwyddiadau ysbrydoledig, cyngor un-i-un a phenwythnos preswyl dros dri diwrnod.

Busnes Cymdeithasol Cymru – Yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaethau arbenigol i fentrau cymdeithasol, i helpu nhw cyrraedd eu nod.

Gofod a Rennir – yw’r gofod gorau i weithio ar eich syniadau a chydweithio gyda phobl o’r un anian a rhoi’r cyfle i’ch busnes cychwynnol fynd â’ch cynnyrch i’r swyddfa mewn lleoedd siopa pop yp blaenllaw.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor busnes

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.