Rhwydweithio a Digwyddiadau

Mae Busnes mewn Ffocws yn cynnig amrywiaeth o gontractau Llywodraeth Cymru a Chyngor Lleol, ac felly mae gennym fynediad at yr holl ddigwyddiadau busnes newydd yng Nghymru i’ch helpu chi i ddeall beth sydd angen ei wybod arnoch i ddatblygu eich syniad busnes, dechrau a thyfu eich busnes. Edrychwch ar bob rhaglen i weld beth sydd ar y gweill a all eich cefnogi chi ar eich taith fusnes, waeth lle rydych chi wedi cyrraedd – ac mae’r cyfan am ddim.

Busnes CymruPrif Wasanaeth Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru.

Syniadau Mawr Cymru – Yn cefnogi y genhedlaeth nesaf o fentrwyr ifanc yng Nghymru, trwy gynnal digwyddiadau ysbrydoledig, cyngor un-i-un a phenwythnos preswyl dros dri diwrnod.

Busnes Cymdeithasol Cymru – Yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaethau arbenigol i fentrau cymdeithasol, i helpu nhw cyrraedd eu nod.

Gofod a Rennir – yw’r gofod gorau i weithio ar eich syniadau a chydweithio gyda phobl o’r un anian a rhoi’r cyfle i’ch busnes cychwynnol fynd â’ch cynnyrch i’r swyddfa mewn lleoedd siopa pop yp blaenllaw.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor busnes

Y newyddion diweddaraf

Business in Focus yn cryfhau ei fwrdd anweithredol trwy benodi saith aelod newydd

Mae Business in Focus wedi penodi saith aelod newydd ar ei fwrdd anweithredol er mwyn helpu i ysgogi ei gynllun pum mlynedd ar gyfer datgloi potensial entrepreneuraidd y genedl. Mae’r penodiadau newydd yn cynnwys Anthony Couzens, cyfarwyddwr cydberthnasau yn HSBC – Bancio Corfforaethol; Bernie Davies, entrepreneur, siaradwr TEDx  a hyrwyddwr amrywiaeth; Pete Burnap, Athro gwyddorau […]

Mae’r Hwb Menter yn dychwelyd i danio twf mewn busnes yn Sir Gaerfyrddin

Diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd yr Hwb yn ailagor ei ddrysau er mwyn parhau â’i genhadaeth – sef meithrin llwyddiant entrepreneuraidd yn y gymuned leol.

Chwifio baner Banc Busnes Prydain yng Nghymru

O brofiad Matt fel Ymgynghorydd Cynaliadwyedd, dysgodd fod menywod yn cael eu heffeithio’n sylweddol fwy andwyol gan y newid yn yr hinsawdd a materion i lawr y gadwyn gyflenwi. Roedd y sylweddoliad hwn, ynghyd â chefndir Joby mewn Dylunio Graffeg a’u hangerdd gydol oes ar y cyd am borthladdoedd awyr agored, yn sylfaen i syniad busnes ac o hynny, crëwyd Dryad