Polisi Cwcis

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Ffeil bach yw cwci sy’n gofyn caniatâd i gael ei roi ar ddisc caled eich cyfrifiadur. Unwaith rydych yn cytuno, ychwanegir y ffeil ac mae’r cwci yn helpu dadansoddi traffig y we neu mae’n gadael i chi wybod pan rydych yn ymweld â gwefan penodol. Mae cwcis yn caniatáu i raglenni gwe ymateb i chi fel unigolyn. Mae’r rhaglen we yn gallu newid y ffordd mae’n gweithio i siwtio eich hoff bethau a chas bethau chi trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich hoffterau. Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics ac os dymuna’r defnyddiwr bod ei ymweliadau ddim yn cael eu tracio, dylai troi cwci’s i ffwrdd yn ei borwr. 
Defnyddia Google Analytics cwcis llogi traffig er mwyn gweld pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hwn yn helpu ni dadansoddi data am traffi ein gwefan a gwella ein gwefan er mwyn ei haddasu i ofynion y cwsmer. Rydym yn defnyddio’r data er mewn dadansoddiad ystadegol yn unig ac yna rydym yn dileu y data o’r system. Yn gyffredinol mae cwcis yn helpu ni darparu gwefan well i chi trwy adael i ni fonitro y tudalennau rydych yn gweld yn ddefnyddiol a phedio. Nad yw cwci yn rhoi unrhyw fynediad o gwbl i’ch cyfrifiadur chi neu unrhyw wybodaeth amdanoch chi heblaw am y data rydych yn dewis rhannu gyda ni.  Mae’r dewis gyda chi i dderbyn neu gwrthod cwcis

Cysylltiadau i wefannau eraill.

Mae’n bosibl bydd ein gwefan yn cynnwys dolennau i wefannau eraill o ddiddordeb. Pa fodd bynnag, unwaith rydych chi wedi defnyddio’r dolennau hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, na allen ni fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unryw wybodaeth rydych yn rhannu tra ymweld â’r math gwefannau a nad yw’r math yma o wefannu chwaith wedi eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Ddylech fod yn ofalus ac edrych yn ofalus ar y datganiad preifatrwydd priodol ar y wefan dan sylw.

Rheoli eich Manylion Personol

Gallech cyfyngu casgliad neu defnydd o’ch manylion personol ar gyfer marchnata uniongyrchol trwy ysgrifennu i ni. Ni fydd eich Cyllid Masnachol yn gwerthu, dosbarthu na benthyg eich manylion personol i partïon eraill oni bod gennym eich cantitâd neu bod rhaid i ni o rhan y gyfraith. Fe allen ni o bryd i’w gilydd anfon gwybodaeth i chi am bartïon eraill rydym yn credu byddant o ddiddordeb i chi, os rydych yn dyumno. Mae hawl gennych ofyn am manylion gwybodaeth personol sydd gennym amdanoch o dan y Ddeddf Gwarchod Data 1998. Bydd angen talu ffi bach. Os hoffech gopi o’r manylion sydd gennym cysylltwch os gwelwch yn dda. Os rydych o’r barn bod unrhyw fanylion sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch neu ebostiwch cyn gynted â phosibl i’r cyfeiriad sydd ar ein tudalen cysylltu. Wiriwn unrhyw fanylion sydd i weld yn anghywir ar unwaith.