fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Mae gŵr a gwraig yn blasu llwyddiant â’u busnes prydau parod Thai, ar ôl i Busnes Mewn Ffocws eu cynorthwyo i sicrhau benthyciad dechrau busnes gwerth £25,000 gan y Cwmni Benthyciadau Dechrau Busnes.

Fe wnaeth Chris ac April Napier sefydlu Bangkok Express, ar ôl i’r ciniawau ecsotig bydd April yn eu coginio i’w gwr gyffroi ei gydweithwyr yn y swyddfa. Yna, fe wnaeth y ddau benderfynu newid eu swyddi ym meysydd gwerthu a gweinyddu am wres y gegin, ac mae eu blwyddyn gyntaf wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

Dywed Chris: “Mae ein blwyddyn gyntaf yn rhedeg y busnes wedi bod yn well i ni na’r hyn fyddem ni wedi’i ddychmygu, ac rydym ni’n falch iawn ein bod ni wedi bachu ar y cyfle i sefydlu busnes gyda’n gilydd.

“Roeddem ni wedi bod yn ystyried hynny ers tro, ac roedd April a minnau erbyn hynny yn teimlo ein bod ni wedi cyflawni popeth roeddem ni’n ei chwennych yn ein gyrfaoedd, o ran gweithio i bobl eraill, ac roeddem ni’n gwybod fod yn rhaid i ni sefydlu’r busnes bryd hynny neu ni fyddem ni fyth yn gwneud hynny.

“Roeddwn i’n wastad yn hyderu y byddai’n llwyddo i ni, ac roedd hynny braidd yn naïf efallai. Mae bwyd April yn wych ac mae ganddi hi ei dull ei hun o goginio seigiau Thai go iawn, fel y bydd pobl yn eu coginio adref yng Ngwlad Thai. Byddwn i’n mynd â fy nghinio i’r gwaith a byddai pob un o fy nghydweithwyr yn gofyn am gael ei flasu. Felly, fe wnaeth April gychwyn gwerthu fy nghiniawau parod i fy nghydweithwyr. Roeddem ni’n gwybod fod yn rhaid i ni wneud hynny fel busnes.”

Daeth Chris i weld Busnes Mewn Ffocws â chynnig a chynllun busnes, ac yn ôl Chris, fe wnaeth ei ymgynghorydd busnes, Steve Hammond, sicrhau fod yr holl broses o ariannu’r busnes yn hawdd iawn.

“Nid oeddem ni’n gallu ariannu’r busnes ein hunain, ac wrth wneud dipyn o waith ymchwil ar-lein, fe wnaethom ni ganfod manylion Busnes Mewn Ffocws. Fe wnes i ddangos cynllun busnes i Steve, ac fe wnaeth ei fireinio a’i symleiddio. Ymhen ychydig fisoedd – neu llai na hynny efallai – cafodd y benthyciad ei gadarnhau, ac fe wnaethom ni sefydlu ein busnes. Wrth gwrs, bydd blwyddyn gyntaf unrhyw fusnes yn peri straen i’r perchnogion a gall cydweithio â’ch partner beri straen hefyd. Ond mae April a minnau yn ddisgybledig iawn o safbwynt gadael straen y gegin yn y gegin a pheidio gadael iddynt amharu ar ein bywyd gartref, Roedd yr holl broses o sicrhau benthyciad dechrau busnes yn rhyfeddol o ddibryder, diolch i Steve, ac i Hywel Bassett, un o’r Ymgynghorwyr Busnes yn Busnes Mewn Ffocws, sydd wedi’n cynorthwyo yn rheolaidd. Dylem ni fod wedi gwneud hyn flynyddoedd yn ôl.”

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48