Hybiau Menter Ffocws

Our regional Enterprise Hubs have everything you could ever need for starting or running a business in Wales.

You can access expert advice from our team of business experts, or attend a training workshop to improve your skills. There are also co-working and retail spaces to let, plus networking events with other entrepreneurs in your area.

Our Hubs are currently based in Newtown and Carmarthen.

The Hubs

Y Drenewydd

We’re always welcoming in new people from Newtown and the surrounding areas of Mid-Wales.

There are regular events, such as start-up advice sessions and workshops, plus networking events where you can meet other entrepreneurs from the area!

Caerfyrddin

Based in the heart of Carmarthen town centre, this Hub is popular with freelancers and business owners alike.

Co-working and meeting spaces have become very popular, as have the test trading opportunities!

There have also been many events at the Carmarthen Hub, including employment fairs, online workshops and networking events.

Get in touch with the Hubs

Contact Carmarthen Hub
Contact Newtown Hub

The latest news

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.