fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

Modern Flexible Offices
Navigation Park


Office space at Navigation Park consists of three buildings: Ty Menter, Ty Antur and the ‘BREEAM Excellent’ Ty Cynon, all offering the commercial benefits of being located ‘out of town’ and within a prime business location. Office space is available at all three buildings from 250 sqft up to an entire wing of circa 4,800 sqft.

24 Hour  24/7 Access

Bike Racks  Bike Racks

CCTV  CCTV

Support  On Site Support

 


Corporation Building &
Enterprise Centre


Corporation Building and the Enterprise Centre are located at the Gadlys, on the outskirts of Aberdare Town Centre, adjacent to the Tesco Superstore. The Corporation Building is a recently refurbished, four storey building of architectural importance and is of traditional engineering brick and slate roof construction. The adjacent Enterprise Centre is a 2 storey building of traditional construction.

24 Hour  24/7 Access

Intercom  Intercom

Outdoor Space  Outdoor Space

Parking  Parking

 


Modern Office Suites
Parc Busnes Gorllewin Abertawe


Cewch 27 o swyddfeydd o faint a chynllun gwahanol dros yr adeilad swyddfeydd hardd yma. Wedi lleoli ym Mharc Busnes Gorllewin Abertawe, mae’n agos i’r M4 a chanol dinas Abertawe. Mae’r swyddfeydd wedi’u gwasanaethu a gall tenantiaid manteisio o’r ystafelloedd cyfarfod cymunedol.

24 Hour  24/7 Access

Meeting Rooms

Parking  Parking

Serviced Office

 


Serviced Offices & Studios
Adeiladau Frazer Y Bae


24 o swyddfeydd a stiwdios yng nghanol Bae Caerdydd. Mae’r adeilad rhestredig ag oedd, ar un adeg, Amgueddfa Arforol Cymru, yn awr yn hwb prysur llawn mentrwyr. Tarwch ar ystod o swyddfeydd gyd yn brolio nodweiddion gwreiddiol yr adeilad arbennig hwn. Cewch hefyd nifer o ystafelloedd Cyfarfodydd a Chynhadledd ar gael i ddefnyddio ac hefyd ardal agored sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol a rhwydweithio.

24 Hour  24/7 Access

Bike Racks  Bike Racks

CCTV  CCTV

Support  On Site Support

 


Industrial Units
Canolfan Busnes Brynmenyn


Mae 28 uned diwydiannol yn y eiddo busnes ym Mrynmenyn. Mae’r safle union ymyl cyffordd 36 o’r M4, mewn lleolad da i wasanaethu De Cymru a phellach. Adeiladwyd y gweithdai mewn teras ac maen nhw’n gwynebu mewn i ardal canolig sy’n creu cymdeithas da mysg y gweithwyr. Mae’r gweithdai yn mesur rhwng 515 o droedfeddi sgwâr a 3090 o droedfeddi sgwâr ac yn gallu cartrefi ystod eang o sectorau oherwydd yr hyblygrwydd sydd ar gael.

24 Hour  24/7 Access

Bike Racks  Bike Racks

CCTV  CCTV

Support  On Site Support

 


Offices & Industrial Units
Bedwas House Industrial Estate


Buildings at site are of traditional but modern brick and cladding construction and consist of a single storey building containing 7 Offices plus 20 Industrial Units in blocks, to the rear.

24 Hour  24/7 Access

CCTV  Alarm System

Heating  Central Heating

Parking  Parking

 


Serviced Offices
Lower Dock Street


Adeilad teras ar gyrion y dref. Mae gennym 7 swyddfa wedi’u gwasanaethu lleolwyd mewn adeilad hanesyddol gyda nodweddion gwreiddiol, lloriau pren, lleoedd tân a ffenestri mawr codi. Mae’n lleoliad arbennig yn yml ddatblygiadau newydd ardal Swyddfa Pasport Casnewydd.

Serviced Office

Showers  Showers

 

 

 


Canolfan Busnes
Stad Diwydiannol Heol Ty Gwyn


TBC

24 Hour  24/7 Access

CCTV  Alarm System

Heating  Central Heating

Parking  Parking

 


Serviced Offices
Crownford House


17 swyddfa â gwasanaethau ar draws yr eiddo ar wahân tri llawr yn y lleoliad canol tref amlwg hwn. Mae'r safle hunan-gynwysedig hwn yn cynnwys lleoedd parcio ar y safle ac mae ganddo gysylltiadau ffordd ardderchog â'r A470 a’r A465 gyda chludiant cyhoeddus o fewn pellter cerdded. Bydd gan y swyddfeydd hyn o ansawdd uchel sydd wedi'u hailwampio fynediad 24/7 ac maent ar gael ar delerau hyblyg gydag amrywiaeth o feintiau a gosodiadau ar gael.

24 Hour  24/7 Access

Bike Racks  Bike Racks

CCTV  CCTV

Support  On Site Support

 


Offices & Industrial Units
Pant Industrial Estate


Dowlais development comprises part of the larger Pant Industrial Estate and is located three miles from the A470, (Merthyr to Cardiff Dual Carriageway), at Pentrebach. Merthyr Tydfil Town Centre is a similar distance away.

24 Hour  24/7 Access

CCTV  Alarm System

Parking  Parking

 

 


Pentrebach Enterprise Centre
Merthyr Industrial Park


Pentrebach Enterprise Centre comprises part of the larger Merthyr Industrial Park and is located less than one mile from the A470, (Merthyr to Cardiff Dual Carriageway), approximately one mile from Merthyr Tydfil Town Centre.

24 Hour  24/7 Access

Intercom  Intercom

Outdoor Space  Outdoor Space

Parking  Parking

 


Offices & Industrial Workshops
Canolfan Menter Tondu


Cewch 29 o swyddfeydd a 24 gweithdy diwydiannol ar hen safle Canolfan Hyfforddi’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Cynnal y swyddfeydd ac felly maen nhw’n cynnwys costiau megis gwres, pwêr, diogelwch, Iaechyd a Diogelwch, Yswiriant Adeilad a gofal; felly mae gennych un pris misol syml.

24 Hour  24/7 Access

Parking  Parking

Serviced Office

 

 


Industrial Workshops & Offices
Canolfan Menter Tonypandy


Safle cymysg ynghanol cymuned Tonypandy. Cewch 30 o weithdai bach diwydiannol a 2 swyddfa ar y safle yma. Mae’r gweithdai yn addas ar gyfer amrywiaeth o bethau ac yn boblogaidd iawn gyda busnesau bach oherwydd eu maint a phris. Fel gyda pob safle, mae’r telerau yn hyblyg sy’n golygu bod busnesau yn gallu gadael ar ôl dim ond mis o rybydd os oes eisiau.

24 Hour  24/7 Access

Parking  Parking

 

 

 


Serviced Offices & Industrial Workshops
Canolfan Datblygu Trefforest


Mae’r ganolfan Datblygu Busnes yn hwb da wedi’i sefydlu ar gyfer busnesau bach ar Stad Diwydiannol Trefforest. Mae gennym 20 o swyddfeydd wedi’u gwasanaethu ac 18 o weithdai diwydiannol. Mae’r swyddfeydd dros dau lawr ac mae meintiau gwahanol i siwtio amrywiaeth o fusnesau.

24 Hour  24/7 Access

Parking  Parking

Serviced Office

 

 


Industrial Workshops
Cave Venture Workshops


Un o safleoedd lleiaf sydd gennym o ran rhif, gyda dim ond 7 gweithdy diwydiannol yma. Dim yn bell o Borth Caerdydd felly mae’n digon rhwydd i gyrraed canol y dinas neu yr M4. Mae gan bob uned swyddfa bach ac yn fanteisio o ardal lledlawr.

Parking  Parking

 

 

 

 


Modern Offices
Wilkinson Business Park


Recently constructed in brick with slate roof, Suites 12 and 14 are a pair of semi detached, purpose built offices, located at Wilkinson Court, which lies at the south Western edge of Wrexham Industrial Estate approximately 3 miles east of Wrexham Town Centre.

24 Hour  24/7 Access

Air Con  Air-Conditioned

CCTV  CCTV

Intercom  Intercom

 


Offices & Industrial Units
Canolfan Menter Y Pîl


Adeilad modern gyda nifer o denantiaid, wedi lleoli yn agos i’r M4. Yma cewch 8 uned diwydiannol bach, 6 swyddfa a Meithrin Gofal Plant. Mae’r unedau yn addas ar gyfer defnydd o unrhywfath, mae ganddyn mynediad caead rhwyllog ac hefyd mae ganddynt mynediad i’r cyfleusterau cymunedol. Mae’r safleoedd ar gael ar dermau hyblyg ac mae mynediad i bopeth 24/7.

24 Hour  24/7 Access

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48