Busnes Cymru

Ein rhaglen flaenllaw i roi cymorth i fusnesau ar ran Llywodraeth Cymru.

Darparwn gymorth diduedd ac annibynnol i unrhyw un sy’n cychwyn, yn rhedeg neu’n tyfu busnes yng Nghymru.

Ein Gwasanaethau

 • Cyngor busnes arbenigol a hyfforddiant i ddatblygu sgiliau.
 • Darganfod cyllid a chadw cyfrifon.
 • Cynllunio busnes a rhagolygon ariannol.
 • Strwythur cyfreithiol a dod o hyd i eiddo.
 • Marchnata, brandio a ymchwil i’r farchnad.
 • Hurio a chyflogi staff a chyngor ym maes Adnoddau Dynol.
 • Sgiliau, hyfforddiant a mentora.
 • A mwy!

Cymorth i Gychwyn Busnes

Os ydych yn meddwl am fwrw ymlaen â’ch syniadau, yna rydych yn y lle iawn! 

Mae gennym dîm o arbenigwyr mewnol sy’n arbenigo mewn rhoi cymorth i fentrau busnes newydd, o’r cyfnod hel syniadau cychwynnol, hyd at y broses o ddiogelu cyllid a’u datblygu ar raddfa fwy.

Gellir addasu ein cyngor ar gyfer eich diwydiant, eich oedran a’ch lefel o wybodaeth o ran busnes, naill ai trwy ein cynghorwyr mewnol yn Busnes Cymru, neu un o’n gwasanaethau cymorth eraill.

Mae gwasanaethau eraill yn cynnwys Syniadau Mawr Cymru, ein gwasanaeth busnes i bobl ifanc, a Menter Blaenau Gwent, sy’n arbenigo mewn rhoi cymorth i bobl ddi-waith yn ardal Blaenau Gwent fynd yn hunangyflogedig.

Felly cysylltwch â ni heddiw i wireddu eich breuddwyd o ran busnes!

Rhagor o Wasanaethau gan Busnes Cymru

Rhwydweithio a Digwyddiadau

Rydym yn cynnal cyrsiau a gweminarau rheolaidd wedi’u hariannu’n llawn i’ch helpu chi i wella eich sgiliau a datblygu eich hyder.

Mae’r digwyddiadau’n rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

 • Sefydlu a rhedeg busnes.
 • Rheoli eich cyfrifon a threth.
 • Marchnata ac ymchwil i’r farchnad.
 • Tendro.
 • Recriwtio ac AD.
 • Syniadau Mawr Cymru

  Support for young entrepreneurs in Wales.

  This programmes helps young people develop their ideas and take their first step towards starting and running their own business.

  Yn chwilio am rywbeth penodol?

  Rwy’n chwilio am
  Gofod Busnes
  Rwy’n chwilio am
  Partneriaethau

  Y newyddion diweddaraf

  Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

  Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

  AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

  AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

  Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

  Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.