Amdanom Ni

Mae Business in Focus yn fenter gymdeithasol sy’n ymrwymedig i gefnogi busnesau newydd a sefydledig.

Buom yn helpu pobl i gychwyn a thyfu eu busnesau eu hunain ers dros dair degawd, trwy ddarparu cyngor busnes arbenigol wedi’i addasu i’w hanghenion, ynghyd â mynediad i gyllid, cymorth o safbwynt gofynion eiddo a hyfforddiant i ddatblygu sgiliau.

Cyflenwir rhai o’n gwasanaethau ar ran cyrff cyhoeddus a phreifat, ac mae gennym hanes rhagorol o weithio gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Llywodraeth

Business in Focus Limited is a social enterprise that supports the growth of enterprise in Wales. We are a company limited by guarantee, governed by a Board of Directors.

Rydym yn gwmni wedi cyfyngu gan warant ac wedi llywodraethu gan Fwrdd Cyfarwyddwyr. Er mwyn cyrraedd ein nod, rydym yn gydweithio gyda ystod o hapddalwyr. Mae ein Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cadw golwg ar ein strategaeth a gwaith er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn ateb gofynion ein hamgylchfyd rheoli, ein egwyddiorion ac ymarfer busnes da.

Mae’r Bwrdd wedi gwneud lan o Gyfarwyddwyr Anweithredol sydd wedi eu casglu o ystod eang o sectorau busnes a gwaith gwirfoleddol gyda’n cymdeithas (gyda eithriad i’n Prif-Weithredwr).

Ein His-bwyllgorau

Mae gennym hefyd dri is-bwyllgor ffurfiol sy’n cyfarfod yn rheolaidd i ddarparu argymhellion i’r bwrdd.

Pwyllgor Gwaith Statego: sy’n archwylio ein strategaeth gyffredinol a phenderfyniadau busnes allweddol

Pwyllgor Gweithio Archwyli: sy’n archwylio ein trefniant ariannol ac archwyliad statudol.

Pwyllgor Gweithio Tâl: sy’n adolygu a chynghori ar ein polisïau ac ymarferion gwobrwyo a thâlu.

Y newyddion diweddaraf

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.