Amdano Business in Focus

Sefydliad di-elw yw Business in Focus sydd wedi bod yn helpu busnesau ymsefydlu a datblygu am dros 30 o flynyddoedd. Mae hanes ardderchog gennym o greu a gweithredu cytundebau Cymorth Busnes ar gyfer amrywiaeth o gwsmeriaid, gan gynnwys Llywodraethau Cymru a’r D.U. a chyrff eraill y sectorau preifat a chyhoeddus.

Rydym yn darparu perchenogion a rheolwyr busnesau bach a chanolig (BBaChan) gyda chymorth busnes, cynllunio, hyfforddiant sgiliau, help gyda cyllid, yn ogystal â darparu lleoliad busnes drwy ein portffolio o eiddo ar draws De Cymru.

Mae’n bleser mawr gan Business in Focus ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru sef brif wasanaeth Busnes Llywodraeth Cymru; yn darparu busnesau bach gyda chyngor busnes un-i-un, hyfforddiant sgiliau busnes a gweithdai busnes.

Ymgartrefa ein safleoedd busnes nifer o fusnesau bach ar draws De Cymru, a gallent derbyn cymorth a chyngor am ddim oddiwrth ein Cynghorwyr Busnes, sy’n gweithio gyda cleientiaid yn un-i-un er mwyn helpu datblygu a thyfu busneau pobl. Cysylltwch â ni.