SICRHAU Y NODDIANT CYWIR

CYLLID

P’un eich bod yn dechrau neu’n tyfu busnes, mae angen arian ar bob busnes. Rydym yn gallu sicrhau y math cywir o noddiant i’ch busnes chi.

 

Start Up Loans

Benthyciadau Dechrau Busnes  Arrow

Mae Benthyciadau Dechrau Busnes ar gael nawr oddiwrth Cwmni Benthyciadau Dechrau Busnes ar gyfer mentrwyr sy’n golygu dechrau busnes yng Nghymru.

Cynllun ledled y Deyrnas Unedig a chefnogwyd gan y llywodraeth yw’r Cwmni Benthyciadau Dechrau Busnes, sy’n cynnig benthyciad ad-daladwy i unigolion dros 18 oed sydd gyda busnes dichonol ond dim mynediad i arian. Mae’r cynllun yn ariannu busnesau ym mhob sector. Yn ogystal â chefnogaeth ariannol rhoddir mynediad i fentor, digwyddiadau hyfforddiant am ddim a chynigion busnes unigryw.

 

Ultimate Finance

Ultimate Finance  Arrow

Mae Ultimate Finance yn darparu'r cyllid hygyrch sydd ei angen ar Fusnesau Bach a Chanolig y DU i lwyddo. Maent yn cefnogi busnesau drwy sicrhau cyllid yn gyflym, yn hyblyg ac yn deg. Mae eu portffolio unigryw o gynhyrchion yn eu galluogi i lunio atebion sy'n bodloni anghenion eu cwsmeriaid a'u harbed rhag y cur pen sy'n gysylltiedig â sicrhau cyllid.

 

Swansea Council

Grantiau Dechrau Busnes Ar Gael O Gyngor Abertawe Arrow

Grant hyblyg yw hon a ddarparir drwy bartneriaeth rhwng UK Steel Enterprise Ltd a Chyngor Dinas a Sir Abertawe.

Gallech wneud cais os rydych yn busnes newydd: naill ar fin ddechrau neu wedi dechrau o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae rhaid bod eich busnes wedi ei leoli yn ardal Dinas a Sir Abertawe.

 

Bridgend Council

Cyllid Busnes Ar Gael O Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr Arrow

Cicdaniad - ar gael i fusnes neu fusnesau newydd yn eu blwyddyn cyntaf. Mae grantiau ar gael am rhwng £250 a £1000 ac yn cael arian cyfatebol hyd 50% o gost y prosiect. Dim ond eitemau cyfalaf sy’n gymwys. Ystyrir bob sector am y grant fusnes hon.

 

Development Bank Wales

Banc Datblygol Cymru  Arrow

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau cael yr arian maen nhw angen i ddechrau, cryfhau a thyfu. Mae arian ar gael i fusnesau yn mhob cam o’u datblygiad. Os ydych yn gymwys ac yn barod am fuddsoddiad, mae gennych lawer o opsiynnau.

 

Newport Council

Grantiau Cyngor Dinas Casnewydd  Arrow

Mae grantiau o £1,500 ar gael oddiwrth Cyngor Dinas Casnewydd a UK Steel Enterprise i fusnesau ar fin ddechrau ac i fusnesau hyd flwydd oed.

 

Caerphilly Council

Grantiau Cefnogi Busnes Ar Gael O Gyngor Caerffili Arrow

Mae Grant Dechrau Busnes Caerffili yn un ddewisol ac yn gallu cynnig hyd at 50% o gostiau prosiectau cymwys hyd macsimwm o £500.

 

Rhondda Cynon Taf

Cymorth Ariannol i Busnesau Ar Gael Yn Rhondda Cynon Taf  Arrow

Grant Menter i Fusnesau – Mae’r grant hyblyg hon yn darparu cymorth ariannol i fentrau preifat a chymdeithasol newydd neu sy’n eisioes yn bodoli sydd wedi eu lleoli yn Rhondda Cynon Taf, neu sy’n bwriadu symud i mewn i’r Fwrdeistref Sirol.

 

Grantiau

Grantiau

Benthyciadau

Benthyciadau

Ecwiti

Ecwiti

Ffactorio

Ffactorio

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

 
 
Business in Focus Limited | Registered Address: Units 14/15, Bocam Park Old Field Road, Pencoed, Bridgend, Mid Glamorgan, Wales, CF35 5LJ |
Company Registration No: 02553654 | Registered in Wales | VAT No: 540 8347 48