Nawr bod eich busnes yn rhedeg, hoffen ni helpu chi dyfu. Rydym yn cynnig cefnogaeth wedi’i hariannu gyda rhaglenni llywodraeth ac hoffen ddechrau fan hyn i’ch helpu chi.

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth fasnachol i ateb gofynion penodol eich busnes. Gall hwn fod yn gymorth gyda AD, Marchnata, Ansawdd neu hyfforddiant penodol i’ch busnes i siwtio’ch gofynion chi.

 

Noddiant ar gyfer busnes sydd yn bodoli

Rydym yn hoffi eich cefnogi i ddod o hyd i’r ateb busnes i’ch busnes datblygol. Mae gan Business in Focus cysylltiadau da i noddiant llywodraeth leol a chanolig ac i’r cyfleuoedd yn y sector breifat. O bryd i’w gilydd rydym yn cefnogi llywodraeth ganolig trwy weinyddu cynlluniau grant newydd.

Rhowch galwad ffôn i ni ar 01656 868545 a bydd un o ein cynhorwyr yn gallu eich helpu. Ar hyn o bryd rydym yn wybodol iawn o gynlluniau a chefnogaeth mwya diweddar y lywodraeth a dylen bod ni’n gallu helpu chi i ddarganfod yr adnodd orau i’ch siwtio eich gofynion chi.

 

Y prif mathau o ariannu yw:

BENTHYCIADAU

Rydym yn barter darparu o’t Benthyciad Dechrau Busnes sydd ar gael o fewn eich 2 flynedd cyntaf o fasnachu ac hefyd mae benthciadau banc, cyllid Cymru, Uk Steel Enterprise, Social Enterprise Loans, Funding Circle a noddwyr byr-tymor eraill fel Iwoca a Capify ar gael. Mae hefyd yr optiwn o fenthyg offer neu noddiant stoc neu benthyg arian yn erbyn asedau i godi’r arian sydd angen.

GRANTIAU

Llai ar gael nag oedden nhw erstalwm ond dal ar gael yng Nghymru. Prif-ffynonhellau yw’r Awdurdod Lleol, Llywodraeth Gymraeg, Cystadlaethau, Gwobrau a bwrsariaethau. Gyda mentrau cymdeithasol mae loteri a sawl ymddiriedolaeth a sylfaen sy’n cefnogi menter, ond, mae’r cystadleuaeth yn uchel a bydda’ch syniad angen cwrdd a gofynion y gronfa.

ECWITI

Ar hyn o bryd yng Nghymru daw buddsoddiadau sefydliadol o Banc Datblygu Cymru. Cewch noddiant Ecwiti Prefiat o Business Angels, cwmnïau buddsoddi a unigolion neu grpiau o uniglion trwy lwyfan noddiant torfol neu buddsoddiadau uniongyrchol. Am gefnogaeth gyda’ch noddiant ecwiti ffoniwch a gofynwn i un o’n cynghorwyr.