Swyddfeydd Hyblyg Modern Navigation Park

Mae’r gofod swyddfa yn Navigation Park yn cynnwys tri adeilad: Tŷ Menter, Tŷ Antur a ‘BREEAM Excellent’ Tŷ Cynon, i gyd yn cynnig manteision masnachol o gael eu lleoli ‘y tu allan i’r dref’ ac mewn lleoliad busnes gwych.

Parc Navigation, Abercynon

Mae gofod swyddfa ar gael ym mhob un o’r tri adeilad o 250 troedfedd sgwâr hyd at adain gyfan o tua 4,800 troedfedd sgwâr.
Wedi’i ddylunio a’i adeiladu i gynnig mynediad llawn i bobl anabl ac i fodloni safonau cynaliadwyedd amgylcheddol llym BREEAM; mae’r cyfleusterau swyddfa hyn yn darparu’r holl wasanaethau a ddisgwylir mewn amgylchedd gwaith busnes proffesiynol mawreddog.

Mae gan y tri adeilad Dderbynfa fawr sydd wedi’u dylunio’n dda ac ardaloedd cyffredin. Mae’r gwasanaethau sydd ar gael yn cynnwys ystafelloedd cynadledda, ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau hyfforddi. Mae pob adeilad yn darparu gofod swyddfa fodern i’w rentu, mewn amgylchedd sy’n llawn golau ac amgylchedd eang, ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf.

Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN

Mae Park Navigation yn cynnig lleoliad cyfleus iawn yn fasnachol, yn union gerllaw ffordd ddeuol yr A470, tua 10 milltir i’r gogledd o Gaerdydd a 10 milltir i’r de o Ferthyr Tudful.

Mae’n hawdd cyrraedd y safle naill ai mewn car preifat neu ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae gorsaf reilffordd Abercynon tua 5 munud i ffwrdd ar droed a gyda gwasanaethau yn rhedeg bob oddeutu 20 munud. Mae llwybr gwasanaeth bws cyhoeddus rheolaidd hefyd yn rhedeg yn agos at y safle.

Mae gofod swyddfa ar gael ym mhob un o’r tri adeilad o 250 troedfedd sgwâr hyd at adain gyfan o tua 4,800 troedfedd sgwâr. Mae lefelau rhentu yn hynod gystadleuol ac mae deiliadaeth ar gael ar delerau 1 mis ‘hawdd rhentu a hawdd gadael’.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes