fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Canolfan Menter Y Pîl

Heol Village Farm, Stad Diwydiannol Village Farm, Y Pîl, Pen-y-Bont, CF33 6BL

Ffôn: 01656 868545


Adeilad modern gyda nifer o denantiaid, wedi lleoli yn agos i’r M4. Yma cewch 8 uned diwydiannol bach, 6 swyddfa a Meithrin Gofal Plant. Mae’r unedau yn addas ar gyfer defnydd o unrhywfath, mae ganddyn mynediad caead rhwyllog ac hefyd mae ganddynt mynediad i’r cyfleusterau cymunedol. Mae’r safleoedd ar gael ar dermau hyblyg ac mae mynediad i bopeth 24/7.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

 

 

 

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48