Swyddfeydd Modern Cynllun Agored

Ystafell swyddfa fodern cynllun agored manyleb uchel, sydd wedi’i thymheru’n llawn ac wedi’i lleoli mewn datblygiad y mae galw mawr amdano.

Parc Busnes Wilkinson

Mae Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yn elwa o Uned Gydgysylltu ar y safle sy’n darparu nifer o gyfleusterau i ddeiliaid gan gynnwys dau swyddog diogelwch â gorsaf barhaol, Camerau Cylch Cyfyng a sawl fforwm busnes. Mae’r Uned Gydgysylltu hefyd yn ceisio annog cyswllt busnes i fusnes ar y safle, er budd y deiliaid.

Wedi’i adeiladu i fanyleb uchel, wedi’i drefnu yn arddull y cwrt ac yn darparu cyfleusterau i bobl anabl ynghyd â cheginau cymunedol er hwylustod i’r deiliaid; Mae’r ddwy ystafell yn darparu man busnes hynod fawreddog a phroffesiynol i denantiaid, o fewn amgylchedd ysgafn ac eang gyda’r fantais o barcio dynodedig ar y safle i denantiaid ac ymwelwyr.

Fel gyda phob safle, gallwch elwa ar delerau hyblyg a syml, gyda landlord sy’n sefydlog yn ariannol a’i brif egwyddor yw cefnogi busnesau yng Nghymru.

Uned 12, Ffordd Clywedog, Ystad Ddiwydiannol De Wrecsam, Wrecsam, LL13 9AE

Mae Parc Busnes Wilkinson wedi’i leoli ar Ffordd De Clywedog, ar berimedr de-orllewinol Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, sydd tua 3 milltir i’r dwyrain o ganol tref Wrecsam. Mae cysylltiadau mynediad gwych ar hyd yr A525 a’r A434 a fydd yn cael eu gwella ymhellach gyda ffordd gyswllt arfaethedig Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam. Mae ffordd ddeuol yr A483 tua 3 milltir i’r gorllewin sy’n darparu mynediad i Gaer, tua 12 milltir i’r gogledd, a hefyd Gwibffordd Gogledd Cymru yr A55, yr M53 a’r M56.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda cyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes