Gweithdai Diwydiannol

Dyma’r lleiaf o’n safleoedd o ran nifer gyda saith gweithdy diwydiannol, ond yn hynod boblogaidd oherwydd y lleoliad hawdd ei gyrraedd.

Gweithdai Cave Venture

Un o safleoedd lleiaf sydd gennym o ran rhif, gyda dim ond 7 gweithdy diwydiannol yma. Dim yn bell o Borth Caerdydd felly mae’n digon rhwydd i gyrraed canol y dinas neu yr M4.

Mae gan bob uned swyddfa bach ac yn fanteisio o ardal lledlawr. Mae’r gweithdai yn amrywio rhwng 1800 i 3000 troedfeddi sgwâr gyda caead rhywllog ac uchder da sy’n gwneud nhw’n addas iawn i storio, dosbarthu a chynhyrchu. Mae lle caeëdig o gwmpas y safle sy’n sicrhau bod yn awyrgylch saff i’r preswylwyr.

Wedi’i leoli ochr yn ochr â phobl fusnes o’r un anian, mae ymdeimlad gwych o gymuned yn cael ei feithrin ymhlith entrepreneuriaid. Fel gyda phob safle, gallwch elwa ar delerau hyblyg a syml, gyda landlord sy’n sefydlog yn ariannol a’i brif egwyddor yw cefnogi busnesau yng Nghymru.

Stad Ddiwydiannol Tremorfa, Heol Martin, Tremorfa, Caerdydd, CF24 5SD

Gweithdai Cave Venture, nid yw Tremorfa ymhell o Borthladd Caerdydd, felly o fewn cyrraedd hawdd i Ganol y Ddinas a’r M4.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes