fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Cave Venture Workshops, Tremorfa

Caerdydd Diwydiannol, Tremorfa, Caerdydd, CF24 5SD

Ffôn: 01656 868545


Un o safleoedd lleiaf sydd gennym o ran rhif, gyda dim ond 7 gweithdy diwydiannol yma. Dim yn bell o Borth Caerdydd felly mae’n digon rhwydd i gyrraed canol y dinas neu yr M4. Mae gan bob uned swyddfa bach ac yn fanteisio o ardal lledlawr. Mae’r gweithdai yn amrywio rhwng 1800 i 3000 troedfeddi sgwâr gyda caead rhywllog ac uchder da sy’n gwneud nhw’n addas iawn i storio, dosbarthu a chynhyrchu. Mae lle caeëdig o gwmpas y safle sy’n sicrhau bod yn awyrgylch saff i’r preswylwyr.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

Parking  Parking

 

 

 

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48