fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Canolfan Datblygu, Trefforest

Prif Rhodfa, Stad Diwydiannol Trefforest, Pontypridd, CF37 5UR

Ffôn: 01443 841842


Mae’r ganolfan Datblygu Busnes yn hwb da wedi’i sefydlu ar gyfer busnesau bach ar Stad Diwydiannol Trefforest. Mae gennym 20 o swyddfeydd wedi’u gwasanaethu ac 18 o weithdai diwydiannol. Mae’r swyddfeydd dros dau lawr ac mae meintiau gwahanol i siwtio amrywiaeth o fusnesau.

Darparu’r gweithdai ystod eang o feintiau a chynlluniau, pob un gyda mynediad caead rhwyllog ac weithiau swyddfeydd mewnol. Mae ein staff ar y safle ar gael i ddelio gyda gofynion dyddiol y safle. Yn agos i’r M4, mae Stad Diwydiannol Trefforest yn boblogaidd gyda thelerau hyblyg.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

Parking  Parking

Serviced Office

 

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48