Swyddfeydd wedi’u gwasanaethu a Gweithdai Diwydiannol

Mae’r ganolfan Datblygu Busnes yn hwb da wedi’i sefydlu ar gyfer busnesau bach ar Stad Diwydiannol Trefforest. Mae gennym 20 o swyddfeydd wedi’u gwasanaethu ac 18 o weithdai diwydiannol.

Canolfan Datblygu Busnes

Mae’r ganolfan Datblygu Busnes yn hwb da wedi’i sefydlu ar gyfer busnesau bach ar Stad Diwydiannol Trefforest. Mae gennym 20 o swyddfeydd wedi’u gwasanaethu ac 18 o weithdai diwydiannol. Mae’r swyddfeydd dros dau lawr ac mae meintiau gwahanol i siwtio amrywiaeth o fusnesau. 

Darparu’r gweithdai ystod eang o feintiau a chynlluniau, pob un gyda mynediad caead rhwyllog ac weithiau swyddfeydd mewnol.  Mae ein staff ar y safle ar gael i ddelio gyda gofynion dyddiol y safle. Yn agos i’r M4, mae Stad Diwydiannol Trefforest yn boblogaidd gyda thelerau hyblyg. 

Wedi’i leoli ochr yn ochr â phobl fusnes o’r un anian, mae ymdeimlad gwych o gymuned yn cael ei feithrin ymhlith entrepreneuriaid. Fel gyda phob safle, gallwch elwa ar delerau hyblyg a syml, gyda landlord sy’n sefydlog yn ariannol a’i brif egwyddor yw cefnogi busnesau yng Nghymru.

Prif Rhodfa, Stad Diwydiannol Trefforest, Pontypridd, CF37 5UR

Treforest Industrial Estate close to the M4 and less than a mile off the A470, with easy access and free parking.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes