Gweithdai Diwydiannol a Swyddfeydd

Cewch 30 o weithdai bach diwydiannol a 2 swyddfa ar y safle yma.

Canolfan Menter

Safle cymysg ynghanol cymuned Tonypandy. Cewch 30 o weithdai bach diwydiannol a 2 swyddfa ar y safle yma. Mae’r gweithdai yn addas ar gyfer amrywiaeth o bethau ac yn boblogaidd iawn gyda busnesau bach oherwydd eu maint a phris. Fel gyda pob safle, mae’r telerau yn hyblyg sy’n golygu bod busnesau yn gallu gadael ar ôl dim ond mis o rybydd os oes eisiau.  

Wedi’i leoli ochr yn ochr â phobl fusnes o’r un anian, mae ymdeimlad gwych o gymuned yn cael ei feithrin ymhlith entrepreneuriaid. Fel gyda phob safle, gallwch elwa ar delerau hyblyg a syml, gyda landlord sy’n sefydlog yn ariannol a’i brif egwyddor yw cefnogi busnesau yng Nghymru.

Heol Llwynypia, Tonypandy, CF24 2ET

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes