fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Tonypandy

Canolfan Menter, Heol Llwynypia, Tonypandy, CF40 2ET

Ffôn: 01656 868545


Safle cymysg ynghanol cymuned Tonypandy. Cewch 30 o weithdai bach diwydiannol a 2 swyddfa ar y safle yma. Mae’r gweithdai yn addas ar gyfer amrywiaeth o bethau ac yn boblogaidd iawn gyda busnesau bach oherwydd eu maint a phris. Fel gyda pob safle, mae’r telerau yn hyblyg sy’n golygu bod busnesau yn gallu gadael ar ôl dim ond mis o rybydd os oes eisiau.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

Parking  Parking

 

 

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48