Swyddfeydd Modern wedi’u gwasanaethu a Gweithdai Diwydiannol

Swyddfeydd Modern wedi’u gwasanaethu a Gweithdai Diwydiannol.

Canolfan Menter Tondu  

Cewch 29 o swyddfeydd a 24 gweithdy diwydiannol ar hen safle Canolfan Hyfforddi’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Cynnal y swyddfeydd ac felly maen nhw’n cynnwys costiau megis gwres, pwêr, diogelwch, Iaechyd a Diogelwch, Yswiriant Adeilad a gofal; felly mae gennych un pris misol syml.

Darparu’r gweithdai ystod eang o feintiau a chynlluniau, pob un gyda mynediad caead rhwyllog ac weithiau swyddfeydd mewnol. Mae ein staff ar y safle ar gael i ddelio gyda gofynion dyddiol y safle.

Wedi’i leoli ochr yn ochr â phobl fusnes o’r un anian, mae ymdeimlad gwych o gymuned yn cael ei feithrin ymhlith entrepreneuriaid. Fel gyda phob safle, gallwch elwa ar delerau hyblyg a syml, gyda landlord sy’n sefydlog yn ariannol a’i brif egwyddor yw cefnogi busnesau yng Nghymru.

Heol y Bryn, Tondu, Pen-y-Bont, CF32 9BS

Yn agos i’r M4, gyda mynediad ar y penythnos a digon o le i barcio, mae hwn yn safle arbennig i wasanaethu dros ranbarth De Cymru.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes