fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Canolfan Menter Tondu

Heol y Bryn, Tondu, Pen-y-Bont, CF32 9BS

Ffôn: 01656 724414


Cewch 29 o swyddfeydd a 24 gweithdy diwydiannol ar hen safle Canolfan Hyfforddi’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Cynnal y swyddfeydd ac felly maen nhw’n cynnwys costiau megis gwres, pwêr, diogelwch, Iaechyd a Diogelwch, Yswiriant Adeilad a gofal; felly mae gennych un pris misol syml.

Darparu’r gweithdai ystod eang o feintiau a chynlluniau, pob un gyda mynediad caead rhwyllog ac weithiau swyddfeydd mewnol. Mae ein staff ar y safle ar gael i ddelio gyda gofynion dyddiol y safle. Yn agos i’r M4, gyda mynediad ar y penythnos a digon o le i barcio, mae hwn yn safle arbennig i wasanaethu dros ranbarth De Cymru.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

Parking  Parking

Serviced Office

 

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48