fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Pentrebach Enterprise Centre

Merthyr Industrial Park, Merthyr Tydfil, CF48 4DR

Tel: TBC


Buildings at site are of traditional but modern brick and cladding construction and consist of a two storey building offering 15 Offices plus 32 Industrial Units in blocks, to the rear. Offices sizes are from 90 sqft – 650 sqft and Industrial Units from 500 sqft – 2,000 sqft. Industrial units have up and over roller shutter doors plus separate front and rear personnel doors.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

Intercom  Intercom

Outdoor Space  Outdoor Space

Parking  Parking

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48