fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Merthyr Tydfil

Stryd Swan, Merthyr Tudful, CF47 8EU

Ffôn: 01656 868545


17 swyddfa â gwasanaethau ar draws yr eiddo ar wahân tri llawr yn y lleoliad canol tref amlwg hwn. Mae'r safle hunan-gynwysedig hwn yn cynnwys lleoedd parcio ar y safle ac mae ganddo gysylltiadau ffordd ardderchog â'r A470 a’r A465 gyda chludiant cyhoeddus o fewn pellter cerdded. Bydd gan y swyddfeydd hyn o ansawdd uchel sydd wedi'u hailwampio fynediad 24/7 ac maent ar gael ar delerau hyblyg gydag amrywiaeth o feintiau a gosodiadau ar gael. Caiff ymdeimlad mawr o gymuned ei feithrin ymysg entrepreneuriaid, mewn lleoliad gerllaw pobl fusnes o'r un anian. Yn yr un modd â phob safle, cewch fanteisio ar delerau hyblyg a syml, gyda landlord ariannol sefydlog y mae cefnogi busnesau yng Nghymru yn egwyddor greiddiol.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

Bike Racks  Bike Racks

CCTV  CCTV

Support  On Site Support

Parking  Parking

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48