Swyddfeydd modern hunangynhwysol wedi’u gwasanaethu

Mae Tŷ Crownford House yn cynnwys 17 o swyddfeydd wedi’u gwasanaethu ar draws yr eiddo sengl 3 llawr yn y lleoliad amlwg hwn yng nghanol y dref.

Tŷ Crownford House

17 o swyddfeydd wedi’u gwasanaethu ar draws yr eiddo sengl 3 llawr yn y lleoliad amlwg hwn yng nghanol y dref. Bydd gan y swyddfeydd ansawdd uchel hyn sydd wedi’u hadnewyddu fynediad 24/7 ac maent ar gael ar delerau hyblyg gydag amrywiaeth o feintiau a chynlluniau ar gael.

Wedi’i leoli ochr yn ochr â phobl fusnes o’r un anian, mae ymdeimlad gwych o gymuned yn cael ei feithrin ymhlith entrepreneuriaid. Fel gyda phob safle, gallwch elwa ar delerau hyblyg a syml, gyda landlord sy’n sefydlog yn ariannol a’i brif egwyddor yw cefnogi busnesau yng Nghymru.

Swan Street, Merthyr Tudful, CF47 8EU

Mae adeiladau’r safle hwn yn draddodiadol ond eto’n fodern, yn cynnwys 15 o swyddfeydd a 32 o unedau diwydiannol.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda cyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor busnes