Unedau Diwydiannol

Mae Canolfan Fusnes Maesteg yn cynnwys unedau diwydiannol amrywiol eu maint.

Canolfan Busnes Maesteg

Mae Canolfan Fusnes Maesteg yn cynnwys unedau diwydiannol amrywiol eu maint sy’n hawdd eu cyrraedd.

Stad Ddiwydiannol Heol Ty Gwyn, Maesteg, CF34 0BQ

Mae Maesteg ei hun tua naw milltir i’r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr a chwe milltir i’r dwyrain o Bort Talbot. Mae’r A4063 yn darparu mynediad i Gyffordd 36 yr M4.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor busnes