fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Lower Dock Street, Casnewydd

89 Lower Dock Street, Casnewydd, NP20 2AH

Ffôn: 01656 868545


Adeilad teras ar gyrion y dref. Mae gennym 7 swyddfa wedi’u gwasanaethu lleolwyd mewn adeilad hanesyddol gyda nodweddion gwreiddiol, lloriau pren, lleoedd tân a ffenestri mawr codi. Mae’n lleoliad arbennig yn yml ddatblygiadau newydd ardal Swyddfa Pasport Casnewydd. Mae cymhwysterau cymunedol ar gael yn cynnwys cawodd i’r rhai sy’n hoffi seiclo i’r gwaith. Fel y mae gyda bob safle, mae telerau hyblyg gyda’r safleoedd hyn.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

Serviced Office

Showers  Showers

 

 

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48