Gofod Swyddfa ac Unedau Diwydiannol

Mae’r adeiladau wedi’u hadeiladu o frics a chladin traddodiadol ond modern ac yn cynnwys adeilad un llawr sy’n cynnwys 7 Swyddfa, ynghyd ag 20 Uned Ddiwydiannol mewn blociau yn y cefn.

Menter y Dyffryn

Mae’r adeiladau wedi’u hadeiladu o frics a chladin traddodiadol ond modern ac yn cynnwys adeilad un llawr sy’n cynnwys 7 Swyddfa ynghyd ag 20 Uned Ddiwydiannol mewn blociau, yn y cefn. Mae maint swyddfeydd o 180 troedfedd sgwâr – 475 troedfedd sgwâr ac Unedau Diwydiannol o 516 troedfedd sgwâr – 1,032 troedfedd sgwâr.

Mae’r swyddfeydd yn cynnwys gwres canolog ac yn elwa o system larwm Tresmaswyr sy’n cael ei fonitro 24 awr. Mae rhenti swyddfeydd yn ‘Cynnwys Popeth’ ac yn cynnwys cost Trethi Busnes, Gwres, Golau, Pŵer, glanhau a chynnal a chadw rhannau cyffredin o’r ystâd. Mae gan unedau diwydiannol ddrysau caead rholio i fyny a throsodd ynghyd â drysau staff ar wahân.

Stad Ddiwydiannol Tŷ Bedwas, Bedwas, Caerffili, CF83 8GF

Mae Menter y Dyffryn wedi’i leoli ym mhrif Ystâd Ddiwydiannol Tŷ Bedwas ac mae wedi’i leoli’n union gerllaw’r brif ffordd A468, (ffordd Bedwas-Casnewydd), oddeutu milltir o Ganol Tref Caerffili.

Ceir mynediad i’r M4 drwy Gyffordd 32, sy’n daith 15 munud hawdd mewn car i’r A470 yn Nhongwynlais. (Mynediad hefyd trwy Gyffordd 30 ar yr M4 neu Heol Casnewydd) Mae cyswllt A465 Blaenau’r Cymoedd â Chanolbarth Lloegr, (M50/M5), 30 munud mewn car i’r gogledd ym Merthyr Tudful.

Mae’n hawdd cyrraedd y safle naill ai mewn car preifat neu ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor Busnes