Unedau Diwydiannol, Brynmenyn

Mae 28 uned diwydiannol yn y eiddo busnes ym Mrynmenyn. Mae’r safle union ymyl cyffordd 36 o’r M4, mewn lleolad da i wasanaethu De Cymru a phellach.

Canolfan Busnes Brynmenyn

Mae 28 uned diwydiannol yn y eiddo busnes ym Mrynmenyn. Mae’r safle union ymyl cyffordd 36 o’r M4, mewn lleolad da i wasanaethu De Cymru a phellach. Adeiladwyd y gweithdai mewn teras ac maen nhw’n gwynebu mewn i ardal canolig sy’n creu cymdeithas da mysg y gweithwyr. Mae’r gweithdai yn mesur rhwng 515 o droedfeddi sgwâr a 3090 o droedfeddi sgwâr ac yn gallu cartrefi ystod eang o sectorau oherwydd yr hyblygrwydd sydd ar gael.

Ffordd St. Theodore, Stad Diwydiannol Brynmenyn, Brynmenyn, Pen-y-Bont CF32 9TZ

Mae’r safle ychydig oddi ar gyffordd 36 yr M4, mewn lleoliad da i wasanaethu De Cymru a thu hwnt.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor busnes