fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Canolfan Busnes Brynmenyn

Ffordd St. Theodore, Stad Diwydiannol Brynmenyn, Brynmenyn, Pen-y-Bont, CF32 9TZ

Tel: TBC


Mae 28 uned diwydiannol yn y eiddo busnes ym Mrynmenyn. Mae’r safle union ymyl cyffordd 36 o’r M4, mewn lleolad da i wasanaethu De Cymru a phellach. Adeiladwyd y gweithdai mewn teras ac maen nhw’n gwynebu mewn i ardal canolig sy’n creu cymdeithas da mysg y gweithwyr. Mae’r gweithdai yn mesur rhwng 515 o droedfeddi sgwâr a 3090 o droedfeddi sgwâr ac yn gallu cartrefi ystod eang o sectorau oherwydd yr hyblygrwydd sydd ar gael.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

Bike Racks  Bike Racks

CCTV  CCTV

Support  On Site Support

Parking  Parking

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48