fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Adeiladau Frazer Y Bae

Adeiladau Frazer, 126 Stryd Biwt, Caerdydd CF10 5LE

Ffôn: 029 2049 4411


24 o swyddfeydd a stiwdios yng nghanol Bae Caerdydd. Mae’r adeilad rhestredig ag oedd, ar un adeg, Amgueddfa Arforol Cymru, yn awr yn hwb prysur llawn mentrwyr. Tarwch ar ystod o swyddfeydd gyd yn brolio nodweiddion gwreiddiol yr adeilad arbennig hwn. Cewch hefyd nifer o ystafelloedd Cyfarfodydd a Chynhadledd ar gael i ddefnyddio ac hefyd ardal agored sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol a rhwydweithio.

Mae parcio ceir ar gael, ac i’r rhai sy’n dymuno sieclo, mae gennym storfa beiciau tu mewn a chawdodydd ar gael. Mae ein staff ar y safle ar gael i ddelio gyda’r gweithredu dyddiol ac i ddarparu cefnogaeth i’r gymdeithas o fusnesau yno. Gyda thermau hyblyg ar gael i bawb, rydym yn gallu cantiáu i’n tenentiaid symud yn gyflym ac yn rhwydd os oes angen, a chefnogi ein ethos o helpu dechrau a thyfu busnesau bach.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

Bike Racks  Bike Racks

CCTV  CCTV

Support  On Site Support

Parking  Parking

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48