fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Dywedwch helo wrth eich eiddo perffaith nesaf

Cysylltwch â ni

 

Tŷ Henley, Abertawe

Ffordd y Frenhines, Parc Busnes Gorllewin Abertawe, Fforestfach, Abertawe, SA5 4DJ

Ffôn: 01656 868545


Cewch 27 o swyddfeydd o faint a chynllun gwahanol dros yr adeilad swyddfeydd hardd yma. Wedi lleoli ym Mharc Busnes Gorllewin Abertawe, mae’n agos i’r M4 a chanol dinas Abertawe. Mae’r swyddfeydd wedi’u gwasanaethu a gall tenantiaid manteisio o’r ystafelloedd cyfarfod cymunedol. Mae digon o barcio ar safle i denantiaid a chwsmeriad y ddau.Cewch mynedfa 24/7 i’ch swyddfa. Wedi lleoli ochor wrth ochr gyda phobl busnes eraill mae’n maethu cymuned o fentrwyr. Fel sydd gyda pob safle, gallech manteisio o delerau hyblyg a syml, gyda pherchenog sefydlog yn ariannol sydd yn cefnogi busnes yn Nghymru.

Am fwy o fanylion neu i drefnu ymweld â safle, cysylltwch ag Elaine, Natalie neu Gareth ar 01656 868545 neu ebostiwch property@businessinfocus.co.uk.

24 Hour  24/7 Access

Meeting Rooms

Parking  Parking

Serviced Office

 

 

 

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48