Swyddfeydd Modern wedi’u Gwasanaethu

Mae Tŷ Henley yn Abertawe yn cynnwys 27 o ystafelloedd swyddfa sy’n darparu amrywiaeth o feintiau a chynlluniau wedi’u gwasgaru dros yr adeilad swyddfa hwn sydd wedi’i gyflwyno’n dda, gan gynnig ardaloedd cymunedol a mannau cyfarfod.

Tŷ Henley

Cewch 27 o swyddfeydd o faint a chynllun gwahanol dros yr adeilad swyddfeydd hardd yma. Wedi lleoli ym Mharc Busnes Gorllewin Abertawe, mae’n agos i’r M4 a chanol dinas Abertawe. Mae’r swyddfeydd wedi’u gwasanaethu a gall tenantiaid manteisio o’r ystafelloedd cyfarfod cymunedol.

Mae digon o barcio ar safle i denantiaid a chwsmeriad y ddau.Cewch mynedfa 24/7 i’ch swyddfa. Wedi lleoli ochor wrth ochr gyda phobl busnes eraill mae’n maethu cymuned o fentrwyr. Fel sydd gyda pob safle, gallech manteisio o delerau hyblyg a syml, gyda pherchenog sefydlog yn ariannol sydd yn cefnogi busnes yn Nghymru.

Ffordd y Frenhines, Parc Busnes Gorllewin Abertawe, Fforestfach, Abertawe SA5 4DJ

Mae’r eiddo hwn i’w gael ar Barc Busnes Gorllewin Abertawe, a leolir yn Felin-fach, 4 milltir i’r gogledd-orllewin o ganol dinas Abertawe a 2 filltir i’r de o gyffordd 47 yr M4.

Yn chwilio am rywbeth penodol?

Rwy’n chwilio am
Help gyda chyllid
Rwy’n chwilio am
Cyngor busnes