fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    
 

Phil Jones

Prif Weithredwr – Business in Focus

Cyn ymgymryd â’i rôl arwain yn Busnes mewn Ffocws, bu Phil mewn swyddi arwain yn y fyddin a’r sector elusennau. Gwasanaethodd yn y Fyddin Brydeinig am fwy na 26 mlynedd yn y Cymry Brenhinol, lle cafodd brofiad yn bennaf o swyddi gweithredol a hyfforddiant, yn ogystal â gweithrediadau deallusrwydd a seicolegol. Daeth cyfnod Phil yn y fyddin i ben gyda swydd cynllunio a chyflawni Cyfathrebiadau Strategol ar gyfer cyfraniad y Weinyddiaeth Amddiffyn at Gemau Olympaidd 2012, ymyrraeth Libia ac yng nghoffadwriaeth 30 mlynedd ers rhyfel y Falklands.

Ers gadael y fyddin yn 2012, mae Phil wedi bod yn bennaeth y Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghymru, cyn ymgymryd â’i rôl flaenorol fel Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru ym mis Mai 2016.

Mae Phil yn mwynhau’r her o arwain gyda dwy egwyddor sylfaenol wrth wraidd ei ddull arwain – ymddiriedaeth a grymuso, ac mae’n credu bod diwylliant bob amser yn trechu strategaeth.

Y tu hwnt i’r gwaith, mae Phil yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth a materion cyfoes, yn cefnogi tîm rygbi a phêl-droed Cymru, a thîm criced Lloegr. Mae’n cadw’n heini drwy gerdded a beicio ond ynghyd â drama wleidyddol ddofn neu sioe ddogfen, nid oes cywilydd ganddo ddweud ei fod hefyd yn hoff iawn o ‘Strictly’.

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48