Keith Thomas

Hyfforddodd Keith Thomas fel peirianydd sifil cyn ennill cymwysterau fel cyfrifydd siartredig. Mae gan Keith profiad eang o weithio gyda chwmnïau preifat a chwmnïau cyfyngedig cyhoeddus mawr. 

‘Mae Business in Focus yn bencampwr mentergarwch a’i nod yw i helpu busnesau o fewn Cymru i lwyddo – rhywbeth rydw i’n credu’n gryf ynddi. Mae bod yn is-gadeiryddi i’r bwrdd yn brofiad hynod o werthfawr ac rwyf yn falch fy mod i’n gallu rhoi fy amser i helpu Business in Focus llwyddo yn ei nod mewn unrhyw ffordd posibl.’  

Chwaraeodd Keith rygbi gyda chadeirydd Business in Focus, Geraint Evans, i Glwb Rygbi Cymry Caerdydd. Y dyddiau yma mae Keith yn mwynhau hobïau mwy hamddenol megis yoga a hwylio.