fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    
 

Jill Walters

Rheolwr Cytundebau Busnes – Business in Focus

Mae gan Jill Walters 18 mlynedd o brofiad yn arwain timau a rheoli cyllidebau. Dechrueodd hi’r swydd yn Rheolwr Dechrau Busnes yn 2014; yn gyfrifol am ddosbarthu rhaglen dechrau Busnes Cymru, ac am gytundebau benthyciad dechrau busnes. Yn Ebrill 2016, daeth Jill yn Rheolwr Cyntundebau Busnes, yn cymryd cyfrifoldeb am gytundeb Mentrwyr Ifanc Llywodraeth Cymru.

‘‘Mae gennym dîm o bobl brofiadol ac uchel eu sgiliau sy’n darparu cefnogaeth effeithiol i unigolion yng Nghymru sy’n meddwl am ddechrau a thyfu busnesau eu hunain. Gyda’n gilydd rydym yn ufudd i ddatblygu a chynnal perthynasau agos gyda Llywodraeth Cymru, Cwmni Benthyciad Dechrau Busnes, a sawl hapddalwyr allweddol arall er mwyn sicrhau bod y wasanaeth rydym yn darparu yn un sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, yn rhagorol ac o ansawd uchel ac yn gynhwysol i bawb.”

Mae Jill yn mwynhau darllen a rhannu gwin a bwydydd amlddiwylliannol gyda ffrindiau. Pan bydd hi’n teimlo’n egnïol, mae Jill yn mwynhau nofio a mynd i’r gym ac mae hi’n frwd am gerdded – yn enwedig ar lwybrau mynyddoedd ac ar hyd yr arfordir. Yn enwedig os mae’n helpu codi arian tuag at Gymdeithas Alzheimer’s, elusen sy’n agos iawn at galon Jill.

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48