fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    
 

Andrea Wallbank

Rheolwr AD a Chynghorwr – Business in Focus

Mae gan Andrea Wallbank gwerth 20 mlynedd o brofiad eang o reoli AD a chynghori ar ôl gweithio yn y gwasanaethau busnes, ariannol, gwasanaethau adwerthol, arlwyaeth, recriwtio a sectorau elusennol.

‘Un o fy mhrif cyfirfoldebau yw i sicrhau ddatblygiad a gweithrediad polisïau, dulliau ac hyfforddiant AD er mwyn galluogi’r cwmni i gyflogi, datblygu, denu a rheoli ei bobl yn unol ag ein egwyddorion, ac oddi mewn cyfraith cyflogaeth y DU. Bydd cwmni dim ond yn llwyddo, datblygu a thyfu os mae’n bodlon i’w bobl gwneud hefyd.’

Mae Andrea yn mwynhau gweithgareddau eithafol ac mae hi’n cysylltu nhw yn aml gyda chodi arian at elusennau – mae hi wedi cwblhau naid awyr tandem o 15,000t, cerdded ar draws glo poeth, dringo Ben Nevis, a cherdded ar adenydd awyren. I ymlacio mae Andrea yn mwynhau gwersylla a cherdded ei dau gi gyda gŵr Andrew.

 

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48