Prosiectau Llwyddiannus

We support individuals through various projects throughout Wales and have an excellent track record of working with both the UK and Welsh Governments, as well as Local Authorities. These are just some of the projects we have successfully delivered.

Menter Merthyr

Roedd Menter Merthyr yn brosiect peilot dwy flynedd gan Lywodraeth Cymru a gychwynnodd ym mis Medi 2019. Roedd y prosiect yn cefnogi unigolion a oedd yn wynebu anawsterau a rhwystrau, gan eu helpu i feddwl am lwybr amgen ac i ddysgu am yr hyn oedd ei angen i wneud syniad busnes yn llwyddiant.

Archwiliodd y prosiect ddemograffeg a nodweddon allweddol y Fwrdeistref a chefnogodd ymdrechion i fynd i’r afael â heriau economaidd-gymdeithasol.

Gweithiodd yr Hwylusydd Menter, Carmel Barry gyda:

  • Fforwm a Bwrdd Llywio Menter Merthyr
  • Fforwm Twf Economaidd Merthyr, gan gynnwys Partneriaeth Canol Tref
  • Canolfan Byd Gwaith/Credyd Cynhwysol a Lwfans Menter Newydd

Mae’r gwaith hwn bellach wedi’i wreiddio yng nghymuned Merthyr ac mae’n parhau i adeiladu ar y gwaith hwn ac, yn bwysig, y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.

  • 769 o bobl – fe wnaethom ymgysylltu gyda
  • 157 o bobl – fe wnaethom roi cymorth i
  • 42 o bobl – wedi dechrau busnes

Partneriaethau

Working in partnership with our Teams allows organisations to feel confident and assured of high quality delivery from a knowledgeable, highly skilled, committed group of people.

Our People

The people behind the brand are what makes us successful. The Business in Focus family contains a diverse group of people with a wide variety of skills and expertise – what unites us is our desire to build great partnerships and deliver strongly.