fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

 

Dyfodol Ffocws Nod Gwyrdd

Rydym eisiau helpu eich busnes i gyrraedd Nod Gwyrdd, enillwch hyd at £5,000 ar gyfer eich busnes neu syniad busnes newydd*.

A ydych chi’n meddwl bod modd i’ch busnes fod yn wyrddach, neu a ydych chi’n ceisio cyngor i ddechrau busnes gwyrdd?

Rydym yma i’ch cefnogi chi. Rydym yn cynnig gwobrau arian gwych i helpu ein henillwyr i ddechrau neu wella eu busnesau ac ychwanegu rhai camau gwyrdd.

  • Gwobr 1af £5,000
  • 2il Wobr £2,000
  • 13 x ail wobr £1,000 yr un

Gallem eich helpu i ddysgu sut i:

  • Ailgylchu eich gwastraff
  • Defnyddio dŵr mewn modd effeithlon
  • Defnyddio cyflenwyr lleol
  • Defnyddio cynnyrch sydd wedi’u hailgylchu

Os ydych chi’n gwneud gwelliannau gwyrdd i’ch busnes neu i’ch syniad busnes newydd, gallech ennill gwobr arian Nod Gwyrdd, yyn ogystal â chael mynediad at:

  • Gweminarau a digwyddiadau a fydd yn rhoi sgiliau newydd ichi er mwyn eich datblygu chi a’ch busnes
  • Cymorth am ddim i ddatblygu eich syniadau a’ch cynlluniau
  • Cyfleoedd ichi rwydweithio a chysylltu â busnesau eraill

 

Am gyfle i ennill ein gwobr Nod Gwyrdd, nfonwch:

 

*Busnesau newydd cymwys o dan 24 mis oed

 

 

UK Government Logo

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Busnes Cymru

Syniadau Mawr Cymru

Benthyciadau Dechrau Busnes

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48