Newsroom

Business in Focus is an innovative business, and we’re refining and introducing new products all the time. You’ll find all our latest news here.

Filter by:

Filter by: All

Gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid

Gyda gwerth dros £800 miliwn o fenthyciadau wedi’u rhoi i ddarpar entrepreneuriaid, sicrhewch eich cyllid heddiw gyda Benthyciadau Cychwyn Busnes.

AFC Hwlffordd yn lansio siop dros dro yn Gofod a Rennir Hwlffordd

AFC Hwlffordd yn lansio ‘Y Nyth’ – siop un stop i gefnogwyr, busnesau ac aelodau o’r gymuned gael gwybodaeth am raglen gymunedol y clwb yn Gofod a Rennir Hwlffordd! Bydd Y Nyth yn cael ei lansio ddydd Sadwrn, 13 Awst gydag agoriad swyddogol yn dechrau am 10.30am yn y siop dros dro yn y Gofod […]

Podlediad: Dyfodol Eiddo Busnes

Aeth Gareth Jones, Pennaeth Eiddo yn Business in Focus, i gwrdd â Business News Wales i drafod yr effeithiau a gafodd Covid ar eu tenantiaid a sut y gwnaethant eu cefnogi drwy’r gofynion newidiol yn ogystal â’u cefnogi i weithio gartref.

Ar gyfer beth y gallaf ddefnyddio fy Menthyciad Cychwyn Busnes gwerth £3,000?

A oes gennych fusnes newydd? Ydych chi’n ystyried eich opsiynau cyllid? A ydych wedi ystyried sut y gallech ddefnyddio hyd at £3,000 i helpu eich busnes? Os oedd eich ateb i’r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, gallai benthyciad i gychwyn fod yn ddelfrydol i chi. Fel partner cyflenwi swyddogol y cynllun Benthyciadau Cychwyn Busnes, gall Business […]

Podlediad: Cyfleuster Prawf Fasnachu yn Hwlffordd yn Cynnig Cyfle i Entrepreneuriaid Tymhorol 

Gwrandewch ar y podlediad llawn ar Business News Wales Efallai ei fod yn gynnar iawn i siarad am y Nadolig, ond nawr yw’r amser i fanteisio ar y cyngor a’r cymorth sydd ar gael yn Hwlffordd fel bod eich busnes yn barod am y Nadolig.  Mae’r Nadolig yn dymor gwyliau ble mae’r llawer yn meddwl […]

Dyfodol Ffocws yn cynnig cymorth wedi’i deilwra ar ôl Covid i helpu busnesau lleol fynd yn ôl ar y trywydd iawn

Mae ymchwil wedi’i gynnal gan Business in Focus wedi dangos bod nifer fawr o fusnesau yng Nghymru’n ei chael hi’n anodd ar ôl Covid.  Gan weithio ar ran Llywodraeth y DU, mae Business in Focus wedi cynllunio Dyfodol Ffocws er mwyn helpu perchnogion busnes i adfer ar ôl heriau’r pandemig Covid-19 a sicrhau gwytnwch wrth […]

Dyfodol Ffocws yn cyflwyno cymorth Menter a Sgiliau yn Sir Benfro 

Mae Busnes mewn Ffocws yn falch o fod yn cynnig Dyfodol Ffocws ar ran Cyngor Sir Penfro. Gan weithio mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol, mae Dyfodol Ffocws yn rhan o’r dyfarniad Cronfa Adfywio Cymunedol llwyddiannus a enillodd y sir i gefnogi pobl leol i ‘ailgodi’n gryfach’. Mae Dyfodol Ffocws yn ffurfio rhan o’r gronfa bartneriaeth […]

Noddwr Business in Focus – Womenspire 2022

Mae Business in Focus yn fenter gymdeithasol sy’n ymroddedig i gefnogi busnesau newydd a sefydledig. Rydym wedi bod yn helpu pobl i ddechrau a thyfu eu busnesau eu hunain ers dros dri degawd, drwy ddarparu cyngor busnes arbenigol wedi’i deilwra, mynediad at gyllid a hyfforddiant sgiliau. Rydym yma i gefnogi entrepreneuriaid trwy ddarparu llety hyblyg […]

Dyfodol Ffocws yn cyflwyno cymorth Menter a Sgiliau yn Sir Benfro 

Mae Busnes mewn Ffocws yn falch o fod yn cynnig Dyfodol Ffocws ar ran Cyngor Sir Penfro. Gan weithio mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol, mae Dyfodol Ffocws yn rhan o’r dyfarniad Cronfa Adfywio Cymunedol llwyddiannus a enillodd y sir i gefnogi pobl leol i ‘ailgodi’n gryfach’. Mae Dyfodol Ffocws yn ffurfio rhan o’r gronfa bartneriaeth […]

Looking for something in particular?

I’m looking for
Help with funding
I’m looking for
Business advice