Newsroom

Business in Focus is an innovative business, and we’re refining and introducing new products all the time. You’ll find all our latest news here.

Filter by:

Filter by: All

Business in Focus yn cryfhau ei fwrdd anweithredol trwy benodi saith aelod newydd

Mae Business in Focus wedi penodi saith aelod newydd ar ei fwrdd anweithredol er mwyn helpu i ysgogi ei gynllun pum mlynedd ar gyfer datgloi potensial entrepreneuraidd y genedl. Mae’r penodiadau newydd yn cynnwys Anthony Couzens, cyfarwyddwr cydberthnasau yn HSBC – Bancio Corfforaethol; Bernie Davies, entrepreneur, siaradwr TEDx  a hyrwyddwr amrywiaeth; Pete Burnap, Athro gwyddorau […]

Mae’r Hwb Menter yn dychwelyd i danio twf mewn busnes yn Sir Gaerfyrddin

Diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd yr Hwb yn ailagor ei ddrysau er mwyn parhau â’i genhadaeth – sef meithrin llwyddiant entrepreneuraidd yn y gymuned leol.

Chwifio baner Banc Busnes Prydain yng Nghymru

O brofiad Matt fel Ymgynghorydd Cynaliadwyedd, dysgodd fod menywod yn cael eu heffeithio’n sylweddol fwy andwyol gan y newid yn yr hinsawdd a materion i lawr y gadwyn gyflenwi. Roedd y sylweddoliad hwn, ynghyd â chefndir Joby mewn Dylunio Graffeg a’u hangerdd gydol oes ar y cyd am borthladdoedd awyr agored, yn sylfaen i syniad busnes ac o hynny, crëwyd Dryad

Menter Gymdeithasol yn Ennill Achrediad Cyber Essentials Plus

Mae prif sefydliad cymorth busnes Cymru wedi ennill achrediad y Cyber Essentials Plus, cynllun a gefnogir gan y diwydiant, i helpu i amddiffyn busnesau rhag bygythiadau cyffredin ar-lein.

Hybiau Menter i gau ar ôl pedair blynedd

Ar ôl pedair blynedd lwyddiannus iawn yn cefnogi busnesau newydd yng Nghaerfyrddin a’r Drenewydd, mae’n destun tristwch i ni gyhoeddi ein bod yn oedi gweithrediadau yn Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin a Hwb Menter Ffocws y Drenewydd.

Trawsnewidiad perffaith ar gyfer y swyddfa

Mae Just Perfect Catering wedi dadorchuddio eu swyddfa newydd, sydd wedi ei thrawsnewid yn llwyr! Roedd y gwaith adnewyddu yn cynnwys dodrefn ergonomig newydd o safon uchel, goleuadau newydd o’r radd flaenaf, côt hyfryd o liw a phrif wal nodweddiadol

Dathlu Busnesau Newydd Cymreig: Thornbush Hill Ltd

Mae Business in Focus wedi bod yn dathlu entrepreneuriaid Cymreig lleol a’u cyflawniadau drwy’r gyfres hon o golofnau. Wrth i ni dynnu at y terfyn, rydym yn falch o gyflwyno Thornbush Hill Ltd, a lansiwyd yn 2016 gan Adam a Kirsty Lewis.

Dathlu Busnesau Newydd Cymreig: Roots

Yn nathliad yr wythnos hon o entrepreneuriaid Cymru, mae Business in Focus yn cyflwyno, Sami Gibson, mam sengl ac entrepreneur a wnaeth sefydlu ei busnes ei hun, Roots.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch

Oherwydd mae 73% o’r bobl sy’n gweithio i ni yn ferched, oherwydd mae 73% o’n grŵp arwain yn ferched, oherwydd fel gymaint o fusnesau llwyddiannus, rydym ni’n croesawu ac yn hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch.

Looking for something in particular?

I’m looking for
Help with funding
I’m looking for
Business advice