fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

 

Ymgynghoriaeth Fasnachol

Rydym yn falch o fod wedi creu tîm o'r radd flaenaf gydag arbenigwyr mewn sawl maes. Gall busnesau gael yr arbenigedd hwn ar sail fasnachol i ategu'r cyngor a'r cymorth a ariennir sydd ar gael. Byddwn yn gweithio gyda chi i gyflawni eich amcanion, p'un a ydych chi'n dechrau, yn tyfu neu'n gwerthu eich busnes.

Rydym hefyd yn cynnig pecynnau hyfforddiant pwrpasol ar bynciau busnes hanfodol. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig hyfforddiant busnes masnachol ar y safle ac oddi ar y safle i weddu i'r busnes yn y meysydd canlynol:

 • Gwerthu - gan gynnwys Arddangos a thynnu
 • Cydymffurfiaeth - gan gynnwys DATA Protection, Materion cyfreithiol
 • AD - Gan gynnwys materion Cyflogaeth
 • Gallwn addasu cyrsiau i gyd-fynd ag anghenion y busnes a'u darparu gan ddefnyddio ein rhwydwaith profiadol o hyfforddwyr.

Ein Prosiectau AD

 • Gallen ni helpu gyda unrhyw wedd o gyfraith cyflogaeth neu Rheolaeth Adnoddau Dynol.
 • Gallen ysgrifennu adolygu neu ysgrifennu o’r newydd cytundebau gwaith
 • Gallen adolygu neu ysgrifennu o’r newydd polisïau a dulliau yn y llawllyfr gweithwyr
 • Gweithredu systemau gweinyddol AD, recordiau a dogfennau
 • Helpu gyda problemau perthnasau gyda gweithwyr: problemau cwynion a disgyblaeth a newid prosiectau rheolaeth (e.e. aildrefnu, diswyddo, TUPE, newid telerau ac amodau)
 • Datblygu strategaeth am rhoi gwybodaeth a chysylltu gyda manteision a gwobrwyo staff, recriwtio a phenodi, dysgu a datblygu, cydraddoldeb ac amrywiaeth.
 • Gweithredu ar gyfer recriwtio a phenodi, dysgu a datblygu, trosglwyddo hyfforddiant ‘sgiliau pobl’ ar gyfer rheolwr llinell.
 • Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer caffaeliad cytundeb yn y sector preifat/cyhoeddus

Ar gyfer eich holl anghenion Ymgynghori Masnachol ac Adnoddau Dynol, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen.

Busnes Cymru

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48