Ymgynghoriaeth Fasnachol

Rydym yn falch o fod wedi creu tîm o’r radd flaenaf gydag arbenigwyr mewn sawl maes. Gall busnesau gael yr arbenigedd hwn ar sail fasnachol i ategu’r cyngor a’r cymorth a ariennir sydd ar gael. Byddwn yn gweithio gyda chi i gyflawni eich amcanion, p’un a ydych chi’n dechrau, yn tyfu neu’n gwerthu eich busnes.

Rydym hefyd yn cynnig pecynnau hyfforddiant pwrpasol ar bynciau busnes hanfodol. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig hyfforddiant busnes masnachol ar y safle ac oddi ar y safle i weddu i’r busnes yn y meysydd canlynol:

Ein Prosiectau AD

Ar gyfer eich holl anghenion Ymgynghori Masnachol ac Adnoddau Dynol, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen.