Rhan o wasanaethau Busnes Cymru yw Syniadau Mawr Cymru sydd wedi anelu at gefnogi cenedlaeth nesaf mentrwyr yng Nghymru.

Mae’r raglen yn galluogi mentrwyr ifance i ddysgu am fusnes, datblygu eu syniadau a helpu nhw cymryd y cam cyntaf i ddechrau eu busnes.

Mae ystod eang o weithdai ar gael ac anela bob weithdy at baraoti mentrwyr ifanc gyda’r sgilliau sydd eu hangen i ddechrau. Gall ddarganfod mwy o fanylion am y weithdai a’r dolennau archebu yma.

 

Bŵtcamp i fusnes

Bob blwyddyn cynhelir dau penwythnos Bŵtcamp i fusnes ar gyfer pobl oed 18-25 sydd wedi eu hysgogi i lansio’u busnes.

Mae’r Bŵtcamp dwys tridiau yn anelu at magu hyder ar themau busnes gwahanol ac mae’n rhoi’r cyfle i’r mynychwyr rhwydweithio a gweithio gyda chynghorwyr busnes i ddatblygu eu syniadau busnes.

Mae Syniadau Mawr Cymru wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae gennym Cyngorwyr Busnes ar gael i gefnogi mentrwyr ifanc ar eu taith busnes.

Os hoffech wybod mwy am y gwasanaeth hwn, neu os rydych am gysylltu i gwrdd ag un o’r Cynghorwyr Busnes, cysylltwch os gwelwch yn dda ar 01656 868545 neu anfonwch ebost.