BUSNES CYMRU

Prif Wasanaeth Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru. Yn cefnogi busnesau yng Nghymru trwy: