fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    
 

BUSNES CYMRU

Prif Wasanaeth Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru. Yn cefnogi busnesau yng Nghymru trwy:

Cyrsiau hyfforddi

 

Cwrs hyfforddi am ddim sydd at ddant bawb, lle bynnag mae datblygiad eich busnes.

Dechrau busnes

 

Cefnogaeth a chyngor i helpu chi dechrau eich busnes newydd.

Tyfu busnes

 

Cefnogaeth a chyngor i helpu chi tyfu eich busnes newydd.

Parth Pethau Newydd

 

Mae Paethau Newydd yn gallu helpu eich busnes i fod yn fwy cystadleuol, i dyfu gwerthiannau a mentro i farchnadau newydd.

Porth Sgiliau

 

Edrychwch i weld sut gall Porth Sgiliau cefnogi eich busnes.

Gwerthu i Gymru

 

Porth caffael y sector cyhoeddus ar gyfer darparwyr a phrynwyr Cymraeg.

Mentora a Chefnogaeth

 

Cysylltu gyda mentor busnes profiadol sy’n gallu helpu chi i dyfu eich busnes chi.

Busnes Cymdeithasol Cymru

 

Cefnogaeth i fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, busnesau yn berchen i weithiwr neu ar y cyd.

Cyflymu Cymru i Fusnesau

 

Mynediad i adnoddau am diogelwch TGCh, cysylltiadau, rhwydweithio, meddalwedd busnes, staff ac hyfforddiant TGCh trwy Cyflymu Cymru i Fusnesau.

Gadewch i ni drafod...

Mae'n bryd gwneud y newid hwnnw, cael eich busnes ar y trywydd iawn, a chyrraedd eich nodau?

Beth bynnag yw'r cwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu...

Os hoffech gael eich diweddaru gyda'n gwasanaethau, ticiwch yma 

Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n cydnabod y bydd eich manylion yn cael eu cadw ar gronfa ddata gyfrifiadurol i'n cynorthwyo gyda chadw cofnodion, dilyniant cleientiaid, dadansoddi rhifol ac at ddibenion ymchwil. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon yn fewnol i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad busnes. Bydd eich data yn cael ei gynnal mewn modd cydymffurfio â GDPR.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48