fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhan o deulu Busnes Cymru yn darparu cymorth unigryw i fentrau cymdeithasol. Ariannwyd y raglen gan Lywodraeth Cymru a Chyllid Ewropiaidd a darparir y raglen gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae Business in Focus yn darparwr cofrestredig ar eu fframwaith cefnogaeth arbennig sy’n cynnig gwybodaeth arbennigol i fentrau cymdeithasol sy’n tyfu.

Darpara gan Busnes Cymdeithasol Cymru gefnogaeth ddwys un-i-un i busnesau cymdeithasol ledled Cymru sy’n dymuno ehangu neu creu swyddi.

Am fwy o wybodaeth ewch at businesswales.gov.wales/socialbusinesswales neu ffoniwch 03000 603000.

Mae’r cefnogaeth a chyngor un-i-un yn rhaglen sydd wedi ei hariannu’n llwyr a fydd ddim cost i chi y cwsmer ar y cychwyn.

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48