Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhan o deulu Busnes Cymru yn darparu cymorth unigryw i fentrau cymdeithasol. Ariannwyd y raglen gan Lywodraeth Cymru a Chyllid Ewropiaidd a darparir y raglen gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae Business in Focus yn darparwr cofrestredig ar eu fframwaith cefnogaeth arbennig sy’n cynnig gwybodaeth arbennigol i fentrau cymdeithasol sy’n tyfu.

Darpara gan Busnes Cymdeithasol Cymru gefnogaeth ddwys un-i-un i busnesau cymdeithasol ledled Cymru sy’n dymuno ehangu neu creu swyddi.

Am fwy o wybodaeth ewch at businesswales.gov.wales/socialbusinesswales neu ffoniwch 03000 603000.

Mae’r cefnogaeth a chyngor un-i-un yn rhaglen sydd wedi ei hariannu’n llwyr a fydd ddim cost i chi y cwsmer ar y cychwyn.