fbpx
Cefnogi Busnes yng Nghymru
call: 01656 868545    

 

Cyngor Busnes

Mae Business in Focus yma i’ch helpu i ddechrau a thyfu eich busnes, gyda amrywiaeth o ganlyniadau uchel wedi eu gyrru gan gwasanaethau a datrysiadau busnes. Rhaglenni ariannwyd gan y llywodraeth – mae’r gefnogaeth hon yn rhad ac am ddim i chi.

 

Busnes Cymru

Hwbs Menter Ffocws

Menter Blaenau Gwent

Syniadau Mawr Cymru

Busnes Cymdeithasol Cymru

 

Yn ogystal a'r gwasanaethau rhad ac am ddim, rhdym hefyd yn cynnig Ymgynghori Masnachol; rydym yn darparu gwasanaeth ymgynghori masnachol unigryw er mwyn bodloni eich anghenion busnes. Ffoniwch 01656 868545 neu anfonwch e-bost atom am ddyfynbris, neu llenwch y ffurflen gyswllt isod gydag unrhyw ymholiadau.

Ymgynghoriaeth Fasnachol

Cylchlythyr Cadwch gyfoes â'n newyddion a'n help...

Trwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, rhowch ganiatâd i chi fynd ar ein rhestr bostio e-gylchlythyr.

Business in Focus Limited | Registered Address: Uned 14 Parc Bocam, Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru CF35 5LJ | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 02553654 | Wedi Cofrestru yng Nghymru | Rhif TAW: 540 8347 48