Cyngor Busnes

Mae Business in Focus yma i’ch helpu i ddechrau a thyfu eich busnes, gyda amrywiaeth o ganlyniadau uchel wedi eu gyrru gan gwasanaethau a datrysiadau busnes. Rhaglenni ariannwyd gan y llywodraeth – mae’r gefnogaeth hon yn rhad ac am ddim i chi.

 

Busnes Cymru

Hwbs Menter Ffocws

Menter Blaenau Gwent

Syniadau Mawr Cymru

Busnes Cymdeithasol Cymru

 

Yn ogystal a’r gwasanaethau rhad ac am ddim, rhdym hefyd yn cynnig Ymgynghori Masnachol; rydym yn darparu gwasanaeth ymgynghori masnachol unigryw er mwyn bodloni eich anghenion busnes. Ffoniwch 01656 868545 neu anfonwch e-bost atom am ddyfynbris, neu llenwch y ffurflen gyswllt isod gydag unrhyw ymholiadau.